Науково-практична INTERNET-конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю

19.02.2019
Кафедра економіки та маркетингу Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku запрошує взяти участь у науково-практичній INTERNET-конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю " Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів ", яка відбудеться 19 лютого 2019 року.

Кафедра  економіки  та  маркетингу  Національного аерокосмічного  університету  імені М.  Є.  Жуковського  «Харківський  авіаційний інститут»  та  Wyższa  Szkoła  Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku запрошує взяти участь у науково-практичній  INTERNET-конференції  студентів  та молодих  вчених  з  міжнародною  участю,  яка відбудеться 19 лютого 2019 року.

Мета конференції: здійснення  обміну  результатами  наукових досліджень,  розгляд  актуальних  проблем формування  механізмів  та  стратегій  розвитку господарюючих  суб’єктів  в  умовах  інтеграційних процесів

Робоча мова: українська, польська, англійська.

Основні тематичні напрямки конференції

1. Сучасні механізми формування та ефективного використання  ресурсного  потенціалу господарюючих суб’єктів. 

2.  Формування  сучасних  стратегій  розвитку господарюючих суб’єктів.

3.  Сучасні  технології  та  механізми  управління господарюючими суб’єктами. 

4.  Маркетинговий  інструментарій  забезпечення розвитку господарюючих суб’єктів. 

5.  Гармонізація  бухгалтерського  обліку  з міжнародними стандартами.

6.  Обґрунтування  механізмів  розвитку  у  сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

7.  Економіко-математичні  методи,  моделі  та інформаційні  технології  в  управлінні  розвитком господарюючих суб’єктів.

8.  Тенденції  та  перспективи  розвитку підприємництва в умовах інтеграційних процесів.

9.  Сучасні  механізми  розвитку  господарюючих суб’єктів сфери торгівлі та послуг.

10.  Організаційно-економічні  засади  розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

11.  Обґрунтування  механізмів  розвитку  аграрних підприємств. 

12.  Сучасні  напрями  розвитку  транспорту  та інфраструктури. 

13.  Демографія,  економіка  праці,  соціальна економіка і політика.

14.  Міжнародні  економічні  відносини  в  умовах інституціоналізації та глобальної конвергенції.

15.  Правове  забезпечення  розвитку.

Інформаційний лист