Акредитація спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

15.12.2018
На факультеті успішно пройшла акредитація спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2147-я від 28.11.2018 року на кафедрі інженерії програмного забезпечення впродовж 10 -12 грудня працювала експертна комісія з метою проведення перевірки відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу експертної комісії увійшли: голова комісії Федасюк Дмитро Васильович ‑ проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету "Львівська політехніка" доктор технічних наук, професора, Дичка Іван Андрійович  ‑ декана факультету прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",  доктор технічних наук, професор. 

Після офіційної зустрічі експерти працювали з матеріалами акредитаційної справи.

Керівництвом кафедри інженерії програмного забезпечення були створені всі необхідні умови для роботи експертної комісії.

Висновок комісії одностайний: в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"на кафедрі інженерії програмного забезпечення витримані всі вимоги щодо акредитації підготовки фахівців зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

За результатами роботи експертною комісією було підписано позитивний експертний висновок.

Фото: к.т.н., доц. Лучшев П.О.

Текст:  к.т.н., доц. Труш Г.О.