Вітаємо з відкриттям спеціалізованої вченої ради!

21 бер. 2019
В університеті відкрито нову спеціалізовану вчену раду за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Згідно з рішенням Атестаційної колегії та відповідно до Наказу МОН України 15.03.2019  № 358 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 5 березня 2019 року» при Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відкрито спеціалізовану вчену раду К 64.062.08.

 

Голова ради:

Безпарточний Максим Григорович, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та маркетингу, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Заступник голови:

Доронін Андрій Віталійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Вчений секретар:

Давидова Ірина Олегівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»