Вітаємо доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економічної теорії Жихор Олену Борисівну!

11 вер. 2018
Вітаємо з виходом з друку підручника «Фінансово-економічна грамотність. Частина 2: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки»!!!

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» (http://condor-books.com.ua/index.php?route=product/product&path=1&product_id=807) є потужним науковим доробком цілеспрямованого колективу вчених фінансистів, регіоналістів та економістів-практиків Східної, Західної та Центральної України представленим 14 ВНЗ України (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Тернопільський національний економічний університет, Дніпровський державний технічний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, ДНВЗ «Ужгородський національний університет», ДВНЗ «Університет банківської справи», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ м. Дніпро), а також НАНУ, громадськими організаціями та аудиторськими компаніями.

У другій частині підручника особливу увагу приділено: питанням історії розвитку банківської справи в Україні, становленню та розвитку банківської системи України,  ролі банку в сучасній економіці, основним видам фінансових послуг в Україні; загальним поняттям про облік і його роль в системі управління суб’єктів господарювання; місцю і ролі аудиту в системі фінансово-господарського контролю. Окрему увагу приділено економічному аналізу як галузі економічної науки.

Підручник «Фінансово-економічна грамотність. Частина 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України» отримав Першу премію Конкурсу за кращі наукові праці у 2017 року з номінації «Підручники» Академії наук Вищої освіти України.

Підручник має новаторський характер, аналогів якому в Україні не має. Підручник наголошує на розробці та запровадженні національних стандартів фінансово-економічної грамотності, тобто направлений на вирішення нагальної проблеми щодо формалізації базових основ фінансово-економічної грамотності в межах загальної системи вітчизняної освіти.

 

Ректорат, колектив факультету програмної інженерії та бізнесу