Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа і страхування

В останні роки спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» набула статусу однієї з найпрестижніших. Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, організації й установи, податкові служби, інвестиційні та страхові компанії.

Навчання за фахом дозволяє сформувати у студентів систему знань і навичок професійного фахівця з питань фінансів, банківської справи і страхування, необхідних для розуміння суті і тенденцій розвитку фінансових відносин і їхніх особливостей на міжнародному, державному і корпоративному рівнях, розвитку фінансово-кредитної системи. Спеціальна підготовка надає студентам комплекс знань і практичних навичок в галузі управління фінансами компаній, банківської і страхової справи, організації оперативної фінансової роботи, здійснення стратегічного планування фінансів, аналізу фінансової, управлінської та податкової звітності, вирішення завдань, пов'язаних з плануванням і ефективним використанням фінансових і кредитних ресурсів.

Випускник може працювати на таких посадах: керівник фінансової установи, керівник фінансового відділу, керуючий агентством (страховим, нерухомості і т. д.), фінансовий директор, начальник відділу (управління) фондових операцій, економіст з фінансової роботи, фінансовий аналітик з інвестицій і кредитування, бухгалтер, кредитний інспектор, ревізор, державний інспектор, фінансист.

Структура навчального плану

Нормативні дисципліни циклу гуманітарної та природно-наукової підготовки

Нормативні дисципліни циклу загально підготовки

Нормативні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

Філософія

Економіко-математичне моделювання

Охорона праці та цивільний захист

Соціологія

Економіка підприємства

інвестиційний аналіз

Психологія і педагогіка вищої школи

Статистика

Аудит

Математика для економістів

Менеджмент

Автоматизація фінансово-кредитних операцій

Українська мова

Маркетинг

Ризикологія

Іноземна мова

Гроші та кредит

Фінанси підприємств

Інформатика

Фінанси

Фінансовий аналіз

Історія і культура України

Бухгалтерський облік

Соціальне страхування

Політична економія

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Мікроекономіка

Міжнародна економіка

 

Макроекономіка

Регіональна економіка

 

Глобальна економіка

Інвестування

 

 

Банківська система

 

 

Податкова система

 

 

Страхування

 

 

Фінансовий ринок