Історія кафедри

Історія кафедри економіки та маркетингу (№ 605) починається з 1 червня 1992 року. В університеті була зроблена величезна робота з організації та становлення економічної освіти. Була створена кафедра економічної кібернетики, що випливаючи з логіки зміни місії, була перейменована, ставши надалі кафедрою економіки та маркетингу.

Спочатку кафедра економічної кібернетики була створена як загальноосвітня кафедра для навчання студентів по двом спеціальностям: "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем" і "Економіка та  управління в машинобудуванні".

Викладання велося на розробленій концептуальній і методичній основі. Навчання із програмістського і технологічного рівнів переходило на більш загальний рівень інформатики в цілому, формувалися і розвивалися курси по економічній інформатиці. Всерйоз були оцінені економічні можливості Інтернету.

У такий спосіб реалізовувалася економіко-математична складова навчального процесу. В 1998 році кафедра змінила свою назву, ставши кафедрою економіко-математичного моделювання.

Основним напрямком наукової діяльності кафедри в цей період було дослідження умов і методів ефективного застосування інформаційних систем. Науковими результатами стали захист трьох кандидатських робіт і одержання вчених ступенів чотирма викладачами кафедри.

В 2003 р. кафедра нараховує 19 чоловік і проводить заняття для спеціальностей "Економіка підприємств", "Менеджмент організацій" і "Фінанси" по 24 дисциплінам комп'ютерного профілю та економіко-математичного моделювання.

В 2004 році кафедра пройшла ліцензування й почала навчання спеціальності «Комерційна діяльність», одержавши, таким чином, статус випускаючої кафедри.

Зміна концепції підготовки фахівців у галузі економіки та підприємництва з 2006 р. була органічно пов'язана з розвитком інформаційних технологій і систем. Це обумовило необхідність передачі підготовки студентів по спеціальностям «Економіка підприємства» і «Маркетинг» з кафедри 601 на кафедру 605, і відкриття на кафедрі 605 в 2008/2009 навчальному році підготовки студентів по напрямку «Міжнародна економіка», що викликало зміну назви кафедри «Економіко-математичне моделювання» на назву «Економіка та маркетинг».

На початку 2008 р. виникла необхідність залучення для ведення навчального процесу викладачів, які мали практичні навички в галузі економіки та підприємництва. На кафедрі починають працювати представники бізнесу та викладачі кафедри  економіки.

В 2015 р. на кафедру були запрошені два доктори економічних наук Доронін А.В. і Давидова І.О.

З 2019 р. кафедру очолює д.е.н., професор Давидова Ірина Олегівна.