Логістика

Спеціалізація  "Логістика"

Ви можете ознайомитись з Кваліфікаційною формою, завантаживши документ за посиланням. 

Логістика - це наука про планування, організації, управлінні, постійному контролі й регулюванні руху матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. Реалізація концепції логістики забезпечує ефективну діяльність виробничих, торгових і транспортних підприємств. Логістика дозволяє на науковій основі вирішувати безліч різноманітних завдань різної складності і масштабів:


 • прогнозування попиту і визначення на його основі необхідного запасу, розробка системи управління запасами;
 • визначення необхідної потужності виробництва і транспорту;
 • планування та реалізація постачання, виробництва, складування, збуту, транспортування;
 • проектування і моделювання функціонування логістичних систем;
 • узгодження цілей і координація діяльності окремих підприємств в ланцюгу поставок і різних підрозділів в рамках підприємства.

Основним об'єктом управління логістики, як господарської діяльності, є матеріальний потік, що проходить по логістичному ланцюгу, починаючи від первинного джерела сировини через всі проміжні процеси аж до надходження готової продукції до кінцевого споживача. Об'єктами управління є також фінансові та інформаційні потоки.

Робота викладачів кафедри спрямована на підготовку нового покоління магістрів, що забезпечують науковий менеджмент, інжиніринг та виробництво з використанням сучасних концепцій логістики.

Навчальний процес, побудований за модульним принципом відповідно до вимог Болонської конвенції, забезпечує глибоке вивчення базових менеджерських, економічних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється під вимоги бізнесу.Дисципліни підготовки магістрів (5й курс)
 • Логістичний менеджмент
 • Проектування логістичних систем
 • Управління ланцюгами поставок
 • Фінансові потоки в логістиці
 • Інформаційні системи і технології в логістиці
 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • інвестиційний менеджмент
 • Корпоративне управління
 • Комунікації міжнародних проектів
 • Інтелектуальна власність
 • Міжнародне приватне право
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Фактори успішного працевлаштування
 • Охорона праці
 • Громадянська оборона

 

Працевлаштування випускників

Менеджери - це начальники, які керують підлеглими.

Магістр, який отримав знання, вміння і навички з логістики затребуваний, для роботи на керівних посадах менеджерів середньої і вищої ланки: в промисловості - директор, зам. директора підприємства, начальник виробничої дільниці, головний спеціаліст відділу; в комерційній діяльності - менеджер-керівник, головний спеціаліст з логістики та маркетингу, фахівець-аналітик дослідження і розширення товарного ринку, головний адміністратор; в сфері науки і освіти - молодший науковий співробітник, завідувач науковою лабораторією, викладач навчального закладу, методист з економічної освіти; в сфері транспорту - менеджер-керівник, головний диспетчер, начальник транспортної служби; в сфері матеріально-технічного забезпечення - менеджер-керівник, начальник відділу збуту, начальник відділу постачань,