Маркетинг

МАРКЕТИНГ

Маркетинг – одна з найбільш актуальних спеціальностей, забезпечує швидкий кар’єрний ріст, творчу роботу, можливість реалізувати свою індивідуальність у розробці та реалізації маркетингової політики компанії. Навчання за спеціальністю «Маркетинг» дозволяє не тільки отримати належний рівень знань, навичок і вмінь, а й можливість креативно займатися улюбленою справою.

Маркетинг стосується таких аспектів діяльності підприємств, як дослідження існуючих та освоєння нових ринків і ринкових сегментів, розробка нових товарів, формування товарної, цінової і політики збуту, організація комунікації зі споживачами (реклама, PR (public relations), стимулювання збуту, direct marketing та ін.).

Маркетолог – це фахівець, який поєднує знання в області економіки, менеджменту, статистики, соціології та психології. Основне завдання маркетолога – з урахуванням реальних можливостей компанії в конкурентному середовищі домогтися отримання компанією своєї частки ринку, яка забезпечить максимальний прибуток.

З метою виявлення того, яка продукція матиме значний попит і чому, спеціаліст з маркетингу виконує ретельний моніторинг галузі, проводить маркетингові дослідження попиту на конкретні товари і послуги, складає аналітичні звіти за результатами досліджень, робить прогноз і розробляє рекомендації для компанії. Випускник-маркетолог може працювати керівником служб і відділів маркетингу, реклами, експертом служби державного контролю якості та захисту прав споживачів, експертом консалтингових та спеціалізованих маркетингових агентств, що здійснюють підприємницьку діяльність на внутрішньому і зовнішньому ринках товарів і послуг, спеціалістом в агенціях з маркетингових досліджень, маркетологом, брокером, рекламістом, бренд-менеджером, фахівцем із PR-технологій, інтернет-маркетологом, smm-менеджером.