Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціалізація  "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Кваліфікація - магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Термін навчання - 1.5 року (магістр).

 

Ви можете ознайомитись з Кваліфікаційною формою, завантаживши документ за посиланням. 

У зв'язку з інтенсифікацією глобалізаційних процесів світової економіки в Україні зростає потреба в знаннях організації та ведення міжнародного бізнесу; в умінні аналізувати зовнішнє середовище, обґрунтування необхідності виходу на зовнішній ринок, залучення іноземних інвестицій. Ці функції виконують фахівці в області менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Випускники спеціальності набувають знання, навички та вміння організації зовнішньоекономічної діяльності, особливостей ведення справ на зарубіжних ринках, залучення іноземних інвестицій, вільно володіють іноземними мовами, мають достатні знання для успішної роботи в зовнішньоторговельних представництвах і організаціях, для управління підприємствами з іноземними інвестиціями.

Навчання дає можливість: професійно керувати відділами зовнішньоторговельного підприємства; приймати рішення в галузі управління зовнішньоекономічною діяльністю; аналізувати тенденції і перспективи розвитку міжнародних ринків; розробляти стратегію ЗЕД підприємства; створювати оптимальну організаційну структуру управління ЗЕД підприємства; аналізувати ефективність зовнішньоторговельних операцій; здійснювати консалтинг на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Навчальний процес за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД» забезпечує глибоке вивчення базових менеджерських, економічних і гуманітарних дисциплін, зміст яких формується відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців і потребами ринку праці.

 

Дисципліни підготовки магістрів
 • менеджмент ЗЕД
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Комунікації міжнародних проектів
 • Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • інвестиційний менеджмент
 • Інтелектуальна власність
 • Ділова іноземна мова
 • Друга іноземна мова
 • Фактори успішного працевлаштування
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Громадянська оборона
 • Охорона праці

 

В рамках навчального процесу передбачено вивчення програмного продукту з оформлення митних декларацій MD Office, що дає студентам можливість згодом отримати кваліфікацію митного брокера, декларанта. Також в процесі навчання студенти мають можливість оволодіти знаннями і практичними навичками роботи з програмними продуктами 1C: Підприємство і BP Win.

Оскільки робота в сфері зовнішньоекономічної діяльності вимагає знань іноземних мов, навчальним планом передбачено вивчення основної іноземної мови (англійська) 4 години на тиждень, другої іноземної мови (німецька або французька) 3 години на тиждень. Випускники отримують глибоку мовну підготовку, яка дає їм навички вільного ділового спілкування і є гарантом успіху в їх подальшій співпраці із зарубіжними партнерами.

Студенти щорічно беруть участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях (м.Харків, Луганськ, Донецьк, Київ), займають призові місця в олімпіадах (м.Донецьк, Одеса) та конкурсах (м.Одеса, Київ), публікують статті в наукових виданнях.

Студенти мають можливість проходити науково-виробничу практику на підприємствах України та за кордоном з перспективою подальшого працевлаштування: ДП «Завод ім. Малишева »(м.Харків), ДП« Автомоторс »(м.Київ), ТОВ« ЕнТехЕко »(м.Харків), ТОВ« ЕлектроХіт »(м.Харків), ЗАТ« Полтавська фірма «Ворскла» (Полтава) , Харківська торгово-промислова палата, ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро», НВП «Технологія» (м.Харків), митниця та ін.

Випускники спеціальності набувають знання, навички та вміння: організації зовнішньоекономічної діяльності, врахування особливостей ведення справ на зарубіжних ринках, залучення іноземних інвестицій, вільного володіння іноземними мовами. Це дає можливість успішно працювати в зовнішньоторговельних представництвах і організаціях, управляти підприємствами з іноземними інвестиціями.

Первинні посади фахівців: начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків підприємств і компаній; керівник фірми, приватних компаній, державних структур; консультант з питань зовнішньоекономічної діяльності, валютного та митного регулювання та ін.

 Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу, раціональний підбір дисциплін, якісна практична підготовка гарантують Вам успіх в майбутньому!