Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Напрям "Облік і оподаткування" є одним з престижних у сучасних умовах підготовки фахівців у галузі економічних знань. Успішна діяльність підприємства будь-якої форми власності неможлива без постійного обліку витрат виробництва, аналізу собівартості продукції і її калькулювання. У сучасних економічних умовах важливого значення набувають система незалежного фінансового контролю, вивчення законодавчих актів і нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту і оподаткування. Перераховані проблеми характеризують зміст професійної підготовки фахівців у галузі обліку і оподаткування.

Економіст з обліку і оподаткування - це затребуваний висококваліфікований фахівець, компетентний в проектуванні інформаційних систем, який вміє інтерпретувати і аналізувати дані про діяльність підприємства і фінансову звітність, давати рекомендації для прийняття управлінських рішень, здійснювати аудит, кваліфіковано консультувати з питань оподаткування.

Сфери професійної діяльності випускників: корпоративні структури, компанії з управління активами, фінансово-кредитні установи, аудиторські компанії, страхові компанії, податкові, фінансові та контрольно-ревізійні органи, казначейства. Основні посади: бухгалтер, аудитор, ревізор, фахівець податкової і контрольно-ревізійної служб, начальник контрольно-ревізійного відділу, провідний економіст, фахівець-експерт з питань обліку і прогнозування діяльності підприємства, державний податковий інспектор, економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

Ті, хто обирають напрямок підготовки «Облік і оподаткування», вибирають і відповідальну роботу, яка не тільки вимагає від фахівця глибоких економічних знань, уваги, зосередженості, наполегливості й посидючості, але й необхідна в кожній сфері діяльності та на яку завжди є попит.

Структура навчального плану

Нормативні дисципліни циклу гуманітарної та природно-наукової підготовки

Нормативні дисципліни циклу загально підготовки

Нормативні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

Філософія

Економіко-математичне моделювання

Фінансовий облік I, II

Історія і культура України

Статистика

Облік в банках

Психологія і педагогіка вищої школи

Економіка підприємства

Облік в бюджетних установах

Політична економія

Менеджмент

Управлінський облік

Українська мова

Маркетинг

Аудит

Іноземна мова

Гроші та кредит

Організація і методика економічного аналізу

Математика для економістів

фінанси

Охорона праці та цивільний захист

Інформатика

Бухгалтерський облік

Фінансовий аналіз

Політична економія

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті

Глобальна економіка

Регіональна економіка

Соціальна відповідальність

Макроекономіка

Аналіз господарської діяльності

Стратегічний і управлінський облік

Мікроекономіка

Звітність підприємств