Управління проектами

Освітня програма  "Управління проектами"

Ви можете ознайомитись з Кваліфікаційною формою, завантаживши документ за посиланням. 
"Управління проектами" - нова для України галузь професійних знань, що отримала широке визнання і поширена в країнах з ринковою економікою. 
   Управління проектом - це комплекс взаємопов'язаних заходів, призначених для досягнення, протягом заданого періоду часу і при встановленому бюджеті, чітко визначених цілей.
Проектний менеджмент - універсальна мова спілкування в середовищі професіоналів будь-якій галузі; добре відпрацьована методологія і успішно застосовуються методи і засоби реалізації проектів, засновані на широкому використанні сучасних комп'ютерних технологій.

Умови вступу:

 • - складання фахового вступного випробування;
 • - складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, реєстрація вступників в деканаті факультету № 6 (ауд. 204 імпульсного корпусу) з 13 травня по 03 червня;
 • - вступ на основі диплома бакалавра з будь-якого напряму підготовки за умови  складання додаткового фахового вступного випробування (з 13 по 31 травня для бакалаврів іншого напряму підготовки, які реєструються на єдиний вступний іспит з іноземної мови в ХАІ);

   Навчання очне (заочне) з п'ятого курсу.  Термін навчання: спеціаліст - 1 рік, магістр - 1,5 року. На навчання приймаються особи, які мають освіту рівня бакалавра або спеціаліста по будь-якої спеціальності . При успішному закінченні курсу навчання буде виданий диплом державного зразка «Керівник проектів та програм». 

   Особи, які пройшли державну атестацію за спеціальністю, мають можливість пройти тестування та сертифікацію на рівень професіонала-практика з управління проектами та програмами за програмою Міжнародної асоціації управління проектами з видачею міжнародного сертифіката.
 
   Відмінними рисами управління проектами в ХАІ є:
 • - вивчення передових інформаційних технологій в управлінні проектами;
 • - досвід міжнародних комунікацій; проведення тренінгів, організація і проведення майстер-класів;
 • - залучення професійних проектних менеджерів в навчальний процес; проведення практики в провідних компаніях з управління проектами;
 • - участь в конкурсах і олімпіадах; розширена комп'ютерна підготовка;
 • - участь студентів в реальних проектах.

Програма підготовки передбачає викладання наступних спеціальних дисциплін:
 • - основи управління проектами;
 • - лідерство;
 • - формування команди проекту;
 • - інструментальні методи в управлінні проектами та програмами;
 • - планування та виконання процесів управління проектами;
 • - проектний аналіз;
 • - методологія управління проектами і програмами;
 • - теорія і практика бізнес-планування;
 • - комунікації міжнародних проектів та ін.
   Первинні посади: директор програми, проекту, сертифікований менеджер проекту, професійний менеджер проекту, практикуючий менеджер проекту, керівник проекту, групи, відділу, центру по розробці і реалізації проектів, програм розвитку.
У питаннях проектного менеджменту викладачі ХАІ співпрацюють з Українською асоціацією управління проектами (UPMA); координують свою діяльність з положеннями Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA) і американського інституту проектного менеджменту (PMI); є членом Української асоціації з розвитку менеджмент і бізнес освіти (УАРМБО). Кафедра менеджменту є академічним партнером консалтингових компанії «Технології Управління Спайдер Україна», «TenStep», «PM Consulting Services». 
З метою підвищення професійної орієнтації студентів на кафедрі менеджменту проводяться круглі столи з представниками різних компаній, тренінги та майстер-класи, проводяться ярмарки вакансій. Студенти спеціальності «Управління проектами» беруть участь в реальних проектах, що здійснюються в рамках Центру кар'єри ХАІ: Ярмарки вакансій, «CareerTime», Проект PMCG, "Випускний бал", "День факультету" і ін.
Випускники спеціальності працюють в будівельних компаніях (ТММ, Авантаж, Makrocap Group); консалтингових компаніях (TenStep, Біг-Україна, Софія, Бюро Верітас Україна); IT компаніях; рекрутингових агенціях; банківських установах; виробничих об'єднаннях, івент-агенції; митна служба України; телеканал "Інтер".