Завідувач кафедри 601 Жихор Олена Борисівна

ЖИХОР Олена Борисівна, доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри економічної теорії
Національного аерокосмічного університету

імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

abyss.olena@gmail.com

Наукові інтереси: ефективність інноваційної діяльності підприємств; інноваційна політика розвитку регіонів та механізми її реалізації; фінансова безпека суб’єктів господарювання; місцеві фінанси; економічна безпека держави, регіону, суб’єктів господарювання; економіка щастя.

           За результатами досліджень опубліковано: понад 200 наукових праць, з яких: 23 монографії (2 – одноосібні: «Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України», 2008; «Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації», 2009); 7 підручників, з них 4 з грифом МОН України («Фінанси: курс для фінансистів» (2010), «Фінанси: курс для банкірів» (2012), «Фінансова безпека суб’єктів господарювання» (2014), «Економічна безпека» (2015); «Місцеві фінанси» (2015); «Фінансово-економічна грамотність. ЧастинаI», «Фінансово-економічна грамотність. Частина II» (2017, 2018); 65 статей у фахових наукових виданнях; 40 доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

       Автор та співавтор монографій та підручників з грифом МОН України: «Управління інноваційними процесами в регіонах» (2006); «Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області» (2008); «Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України» (2008); «Трансформація територіально-галузевої структури Карпатського регіону» (2009); «Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації» (2009); «Маркетинг. Менеджмент. Інновації» (2010); «Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком» (2011); «Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів» (2011); «Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку» (2012); «Інноваційний розвиток регіону» (2012); «Развитие финансовых отношений в условиях становления инновационной экономики» (2012); «Инновационное развитие экономики России: новый этап» (2012); «Інновації у маркетингу і менеджменті» (2013); «Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком» (2014); підручника з грифом МОНУ «Фінанси: курс для фінансистів» (2010); підручника з грифом МОНмолодьспорту «Фінанси: курс для банкірів» (2012); підручника з грифом МОНУ «Фінансова безпека суб’єктів господарювання» (2014); Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України (2014); «Современное состояние и проблемы развития бизнеса» (2014); «Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходи к обеспечению» (Польща) (2014); підручника з грифом МОНУ «Економічна безпека» (2015); підручника «Місцеві фінанси» (2015); «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспектив» (2016); «Банкрутство підприємств будівельної галузі України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення» (2016); «Managing economic growth: marketing, management, and innovation» (Чехія) (2016); підручника «Фінансово-економічна грамотність. Частина I: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України» (2017), підручник здобув Першу премію Конкурсу за кращі наукові праці у 2017 року з номінації «Підручники» ВГО «Академія наук Вищої освіти України»; підручника «Фінансово-економічна грамотність. Частина II: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки» (2018), підручник здобув Першу премію Конкурсу «Краще видання року» у 2018 році з номінації «Підручник» ВГО «Академія наук Вищої освіти України».