Логістика (бакалаврат)

Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Освітня програма: «Логістика»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).
Строк навчання: 4 роки.
Форми навчання: очна та заочна

Освітня програма в межах спеціальності «Менеджмент» забезпечує набуття основних компетентностей, необхідних для управління підприємствами, а також постачанням, виробництвом, зберіганням, транспортуванням та збутом в межах єдиного ланцюга постачання.. Логістичне управління спрямоване на виявлення найбільш раціональних методів роботи підприємства, які знижують рівень витрат. До обов’язків менеджера з логістики входить постійне здійснення даного процесу на підприємстві.

Основне завдання логіста - організація швидкої доставки товарів, з найбільш короткими термінами, за найнижчою ціною.
Студенти вивчатимуть сучасні концепції, методи та інформаційні технології логістики та загального менеджменту. Освітня програма надає навички взаємодії, лідерства, командної та самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
Бакалавр може обіймати на підприємствах різних галузей первинні посади: менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

Менеджмент як вид трудової діяльності – це розумова праця, у результаті якої здійснюється процес управління колективами людей. До задач менеджменту належать: створення підприємства (організації), визначення його місії, цілей та стратегії розвитку, проектування та побудова логістичної системи підприємства, управління його поточною діяльністю. Робота менеджера складається з послідовних дій від прогнозування майбутньої діяльності, постановки цілей й планування заходів щодо їх досягнення, організації, мотивації та контролю виконання планів, до аналізу отриманого результату.
Логістичне управління підприємством включає:
проектування логістичної системи підприємства, логістичних каналів та ланцюгів;
прогнозування збуту, планування та організація робіт в межах логістичних процесів;
складання та контроль виконання бюджету на здійснення логістичних процесів;
управління постачанням, виробництвом, транспортуванням та збутом в межах єдиного
   логістичного ланцюга;
управління запасами та організація складської діяльності;
організація митного оформлення товарів;
управління логістичними ризиками;
управління персоналом, який задіяно у логістичних процесах.

Навчальний процес забезпечує глибоке вивчення базових менеджерських, економічних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється відповідно до вимог бізнесу. Відмінна риса підготовки логістів у ХАІ - розширена комп'ютерна підготовка (вивчаються програмні продукти «MS Office», «1С: Підприємство», «Business Studio» і інші). При виконанні курсових і дипломних проектів студенти вивчають реальні логістичні системи підприємств та приймають управлінські рішення.
З метою підвищення професійної орієнтації студентів на кафедрі менеджменту проводяться круглі столи із представниками різних компаній, тренінги й майстер-класи, економічні ігри.

Студенти нашої кафедри взяли участь в першому фестивалі інновацій KhAIInnovate. Учасники захоплюючої битви стартапів та бізнес ідей виступали в трьох категоріях "IT інновації", "Бізнес інновації" та "Соціальні інновації".

Працевлаштування випускників

Студенти мають можливість проходити практики та стажування за фахом на підприємствах України й за кордоном. Випускаюча кафедра разом з Центром кар’єри ХАІ всіляко сприяє успішному працевлаштуванню випускників. Раз на рік проводиться ярмарок вакансій, де студенти мають можливість зустрітися з представниками підприємств.

Менеджмент як вид трудової діяльності – це розумова праця, у результаті якої здійснюється процес управління колективами людей. До задач менеджменту належать: створення підприємства (організації), визначення його місії, цілей та стратегії розвитку, проектування та побудова системи управління, управління його поточною діяльністю. Робота менеджера складається з послідовних дій від прогнозування майбутньої діяльності, постановки цілей й планування заходів щодо їх досягнення, організації, мотивації та контролю виконання планів, до аналізу отриманого результату.

 

Випускники  знайшли себе в сервісних та транспортних компаніях (Нова пошта),  готельно-ресторанному бізнесі (готель «Hilton»); підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, будівельних компаніях (ТММ, Авантаж); митній службі України; виробничих об'єднаннях (ТОВ «ОВЕН»); підприємствах авіаційної та приладобудівної галузі (Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, Харківський машинобудівний завод «ФЕД»); IT-компаніях (EPAM Global, Dev-pro,  SigmaSoftware, Docler Holding Luxembourg (Люксембург), Comarch S.A. (Польща)); стали власниками свого бізнесу. 
Перелік посад випускників: керівник малого підприємства або його заступник, начальник цеху, керівник фінансового, маркетингового або кадрового підрозділу, менеджер зі збуту, постачання, логістики, інформатизації й ін.

Студентське життя

Студентська рада організовує різні цікаві для студентів заходи: - День першокурсника; - конкурс краси «Міс ХАІ» та «Містер ХАІ»; - Посвячення в студенти; - «1001 ніч» - унікальне свято, що відзначається тільки в ХАІ; - День ХАІ - наймасштабніший захід в університеті, яке передбачає: зустріч випускників різних років випуску, виставку авіатехніки, катання на повітряній кулі, святковий концерт, дискотеку, феєрверк, вечірку в клубі.
Кафедра пишається своїми спортсменами, багато з яких є призерами міських, всеукраїнських та міжнародних змагань. Абітурієнти, які серйозно займаються будь-яким видом спорту можуть продовжити підвищувати свої спортивні результати в збірних інституту: по баскетболу, волейболу, плавання, боротьби та ін.
В ХАІ існує можливість подорожувати в найцікавіші куточки України і ближнього зарубіжжя за доступними цінами.
Більше інформації про заходи, традиції та життя студентів кафедри на сайті профкому студентів

 

Зроби крок уперед разом з нами