Випусникам шкіл

  • Набір випускників шкіл
    на 2019/2020 навчальний рік

    Факультет програмної інженерії та бізнесу запрошує випускників шкіл, ліцеїв, гімназій та других загальноосвітніх Навчальних Закладів з повною загальною середньою освітою для навчання за програмою подготовки бакалаврів срок навчання - 4 роки :

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів

 


№ спеціальності Назва спеціальності

Максимально можлива
кількість бюджетних місць в

2019 р

Вартість навчання за контрактом     конкурсні предмети
121 50

1-й курс 11930 грн.

2-й курс 13120 грн.

3-й курс 14430 грн.

4-й курс 15870 грн.

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова 

292 10 1. У,країнська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика або географія
051 10

1-й курс 10230 грн.

2-й курс 11250 грн.

3-й курс 12370 грн.

4-й курс 13600 грн.

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
075 10
073 10
074 10
072 10
281 10 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або історія України

Примітка 1.

  1. Предмет, зазначений першим є обов'язковим.
  2. Предмет, вказаний другим є профільним.
  3. Предмет, вказаний третім є предметом за вибором.


Етапи вступної кампанії 2019 року

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних документів вступників та завантаження додатків до документів з 1 липня до 18.00 30 серпня з 1 липня до 18.00 30 серпня

Початок прийому заяв та документів

10 липня

з 07 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів 

18.00 22 липня 

18-00 05 вересня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше  18.00 26 липня

не пізніше 18-00 06 вересня 

Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за рахунок державного бюджету

до 18-00 31 липня

в 18-00 11 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 09 серпня  
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за рахунок фізичних і юридичних осіб пізніше 30 серпня  

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 12.00 01 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 15 вересня

 12.00 30 вересня 

 


Вагові коефіцієнти і розрахунок конкурсного балу для вступу на спеціальності факультету програмної інженерії та бізнесу

 

показник

Складова конкурсного бала

сума

Обов'язковий предмет

профільний предмет

Предмет за вибором

Документ про освіту

Максимальний бал сертифікатів ЗНО та документа про освіту

200

200

200

200

800

Вагові Коефіцієнти в ХАІ

0,20

0,50

0,20

0,1

1,0

З урахуванням вагових коефіцієнтів максимальний бал в ХАІ сертифікатів ЗНО та документа про освіту

40

100

40

20

200


1. Конкурсний бал розраховується з округленням до сотих часток бала.
2.  Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК) і сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх твір, причому:

РК дорівнює 1,01 - в місті Харків;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих в сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, в рік вступу, і 1,00 в інших випадках;
 
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється рівним 200.

Телефон приймальної комісії факультету програмної інженерії та бізнесу +38 (057) 788-48-60

Приймальна комісія працює з 10 липня, приймальний час з 9-00 до 17-00. Знаходиться в  імпульсному корпусі, ауд. 208

Якщо у вас є питання, скорістайтеся  формою зворотнього зв'язку.