Образовательная и научная деятельность

25-річна історія існування факультету дала можливість підготувати безліч висококваліфікованих фахівців.

Сьогодні на факультеті навчаються більш ніж 1100 українських та іноземних студентів. Науково-педагогічний колектив факультету складається з 10 докторів наук і 77 кандидатів наук, які працюють на п’яти кафедрах факультету (економічної теорії, менеджменту, інженерії програмного забезпечення, фінансів і аудиту, економіки і маркетингу).

Навчальний процес побудовано за модульною системою, що забезпечує глибоке вивчення базових професійних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких постійно оновлюється.

З метою підвищення професійної орієнтації для студентів проводяться круглі столи за участю представників бізнесу, а також ярмарки вакансій. Студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських Олімпіадах і конкурсах і займають призові місця.

Студенти мають можливість проходити практику за спеціальністю на підприємствах України і зарубежем: у Німеччині, США, Туреччині, Франції, Великобританії, Китаї та інших.

Студенти факультету - ініціатори і активні учасники багатьох акцій, що проводяться деканатом і профбюро студентів факультету. Добрими традиціями стали щорічні дні першокурсника, міс і містера факультету, брейн-ринги, спортивні й творчі змагання, на яких перемагають гарний настрій і міцна дружба.

Випускники факультету працюють у всіх регіонах України та за її межами; серед них – відомі вчені, керівники підприємств, організацій і установ. Більшість випускників працює за фахом на підприємствах у різних галузях національної економіки, в торгівлі, в банках, в маркетингових дослідницьких консалтингових компаніях.