Освітня діяльність

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА БІЗНЕСУ – ТВІЙ СТАРТ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ

Сьогодні факультет програмної інженерії та бізнесу – це потужний навчальний та науково-практичний підрозділ ХАІ, де працюють понад 100 викладачів і ведеться підготовка понад 1000 українських і іноземних студентів за спеціальностями економіко-управлінського спрямування: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та адміністрування», а також в галузі інформаційних технологій – «Інженерія програмного забезпечення». 
До структури факультету входять п’ять випускових кафедр: «Публічного управління та підприємництва», «Менеджменту», «Інженерії програмного забезпечення», «Фінансів, обліку і оподаткування», «Економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин»
 

З перших днів свого існування факультет постійно розвивається. Відповідно до вимог часу безперервно підвищується якість освіти, застосовуються сучасні технології в організації навчального процесу, модернізується матеріально-технічна база, розширюється практичне застосування знань та вмінь викладацького складу. Для підготовки науково-педагогічних кадрів на факультеті створено спеціалізовану вчену раду із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 
З метою підвищення професійної орієнтації для студентів проводяться круглі столи за участю представників бізнесу, а також ярмарки вакансій. Студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських Олімпіадах і конкурсах і займають призові місця.
Завдяки програмі обміну студентами між ЗВО країн світу наші студенти мають змогу навчатися протягом кількох семестрів у відомих університетах Європи й Америки. Високий професіоналізм викладачів факультету, наявність добре обладнаних аудиторій і класів, практика на провідних підприємствах, досвід участі в конкурсах та олімпіадах, навчання за кордоном – все це дає змогу нашим випускникам отримати роботу в відомих компаніях України та світу. 
Сьогодні все більш активними творцями історії факультету стають його випускники. Молоді й талановиті магістри, асистенти, аспіранти й докторанти під керівництвом досвідчених викладачів факультету допомагають удосконалювати й розвивати навчальний процес для підготовки висококваліфікованих фахівців у різних галузях господарської діяльності. 
Установлення зворотного зв’язку з випускниками і вивчення їх рекомендацій, постійне вдосконалення змісту і методів навчання на базі наукових досліджень, розроблення заходів щодо інтеграції в європейський освітній простір – це основні напрями діяльності колективу факультету.