Кафедра экономики и маркетинга

Кафедра економіки і маркетингу ХАІ (605)

 

    Кафедра економіки і маркетингу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (ХАІ) входить до складу факультету економіки і менеджменту та є випускаючою за спеціальностями «Економіка», «Маркетинг», «Міжнародні економічні відносини». 
 
Склад кафедри понад 30 співробітників, серед яких 2 доктори наук і 19 кандидатів наук, а також 6 співробітників навчально-допоміжного персоналу. Високий педагогічний і науковий рівень професорсько-викладацького колективу кафедри забезпечує необхідну якість навчального процесса.Среді професорсько-викладацького складу кафедри є випускники факультету економіки і менеджменту. Кафедра проводить роботу по вдосконаленню навчального процесу в умовах входження України в Болонський процес.
 
Кафедра розташована в імпульсному корпусі ХАІ. Очолює кафедру професор, доктор економічних наук Доронін Андрій Віталійович.

Це наш колектив