Кафедра экономической теории

Характеризуя становлення і розвиток кафедри економіческой теорії, її внесок в подготовку висококваліфікованних фахівців з авіабудування  і ракетобудування, слід зазначити, що питання навчання студентів в галузі теоретичної підготовки з економіки у нашому універсітеті відводилося велика увага зо дня утворення ХАІ. При створенні двох перших факультетів, літакобудівного  і моторобудівного , серед восьми кафедр ХАІ була створена і кафедра соціально-економічної  дисципліни під керівництвом професора Дубинського Л.С.
З 1956 р на кафедрі почали читати три роздільних курсу: історію, філософію і політіческую економію. У 1968 р для підвищення ролі соціально-економічної подготовкі фахівців з вищою освітою була виділена кафедра політичної економіі. Завідувачем кафедри був призначений к.т.н., доцент ДовгальВ.Є., який керував  нею до 1978 року. У подальшому  кафедру очолювали доцент, к.е.н. Чорний Л.Є. (З 1978 по 1988 роки) і доцент, к.е.н., доцент Гаркуша Ю.О. (1988 - 1998 рр.). Керівництво університету з метою забезпечення  єдності теоретичної і практичної підготовки інженерів-менеджерів з економікі прийняло рішення про об'єднання кафедри політічної  економії з кафедрою економіки підприємств під керівництвом д. т. н., професора Бабушкіна А.І. Об'єднанна кафедра функціонювала з 1998 по 2007 роки. У зв'язку зі збільшенням кількості  студентів і спеціальностій на факультеті економіки і менеджменту керівництвом університету було прийнято рішення у 2007 р., про виділення кафедри економічної теорії для читання ряду курсів з теоретичних питань підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів в області економіки. Завідувачем кафедри був призначений к.е.н., професор Сафронов Я.В.

 

 

 

 

Викладацький склад кафедри - 14 викладачів, з них: професорів - 2, доцентов - 3, старших викладачів-8, асистентів-1. Колектив кафедри економіческой теорії володіє великим навчально-педагогіческім і науковим потенціалом. Провідні викладачі кафедри - висококваліфіціковані  фахівці, що мають великий досвід у педагогічної  і наукової діяльності. Щодо  високого  рівня кваліфікаціі викладацького складу  кафедри свідчить великий відсоток викладачів, що мають наукові ступені та звання. Колектив кафедри є переможцем огляду-конкурсу з охорони праці за 2009-2010 навчальний рік серед подрозділів  університету. На  даний час колектив кафедри веде викладання студентам усіх факультетів університету такіх економічних дисциплін як- економічна теорія, політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної  думки, регіональна економіка, державне регулювання економіки, національна  економіка, международна економіка, економіка підприємства, економіка природокористування, економіка енергетики, економіка і менеджмент підприємства. Викладачі кафедри проводят заняття зі студентами факультету з навчання іноземних громадян англійською мовою  з дисципліни «Економіка і менеджмент».