24-27 травня в м. Київ пройшла 9-а Міжнародна IEEE конференція DESSERT'2018

29 трав. 2018
Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки "ХАІ" організувала 9-у Міжнародну IEEE конференцію DESSERT'2018, присвячену питанням забезпечення гарантоздатності різних інформаційних систем.

Викладачі кафедри інженерії програмного забезпечення д.т.н., проф. Туркін І.Б., д.т.н., проф. Шостак І.В., к.т.н., доцент Данова М.О. та к.т.н., доцент Виходець Ю.С.  із задоволенням взяли участь у конференції DESSERT'2018 та виступили з наступними доповідями.

Illia Sokolov and Ihor Turkin. Resource efficient data warehouse optimization.

Ihor Turkin and Yuliya Vykhodets. Software engineering master’s program and green IT: the design of the software engineering sustainability course.

Vitaliy Pavlenko, Igor Shostak, Olga Morozova and Mariia Danova. Information support for business processes on the virtual enterprises with the use of multi-agent technologies.

Igor Shostak, Lina Volobuyeva and Mariia Danova. Ontology based approach for green software ecosystem formalization.

Igor Shostak, Mariia Danova, Yuri Romanenkov and Yuliia Kuznetsova. A retrospective analysis technology of the green software ecosystems development on the parametric identification of the brown model.

Конференція по-справжньому видалася міжнародної - взяли участь понад 200 представників 15 різних держав з більш ніж 140 сесійними доповідями. Праці всіх авторів будуть проіндексовані в IEEE Xplore і Scopus.

Фото: к.т.н., доц. Данова М.О.

Текст: к.т.н., доц. Труш Г.О.