Інженерія програмного забезпечення (магістратура)

Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Магістр за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" буде знати:

 1. системні основи програмної інженерії та зміст інженерних, організаційних і допоміжних процесів життєвого циклу програмного продукту;
 2.  особливості та принципи застосування моделей життєвого циклу програмного забезпечення;
 3.  методи планування, організації та моніторингу всіх фаз життєвого циклу програмного забезпечення;
 4.  моделі і процеси управління програмними проектами;
 5.  технології та інструментарій розробки та тестування програмного забезпечення загального та спеціалізованого призначення;
 6.  методи і засоби науково-дослідницької роботи в області інформаційних технологій;
 7.  етапи і принципи управління якістю процесів розробки протягом життєвого циклу виробництва програмного забезпечення.


У європейській системі організації праці випускники аналогічних спеціальностей займають посади:

 1. аналітик програмного проекту;
 2. архітектор програмних систем;
 3. керівник програмних проектів;
 4. керівник групи розробників ПЗ;
 5. розробник програмного забезпечення;
 6. аналітики вимог;
 7. розробник баз даних;
 8.  розробник Інтернет-порталів;
 9. фахівець з якості програмного забезпечення;
 10. фахівець з сертифікації програмного забезпечення.

 

В умовах українського ринку праці типовими посадами випускника спеціальності 8.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" крім вище зазначених є:

 

 1. керівник IT-компанії по розробці програмних продуктів;
 2. керівник відділу планування;
 3. науковий співробітник в області програмної інженерії;
 4. заступник директора з питань інформатизації та комп'ютеризації;
 5. викладач дисциплін напрямку «Програмна інженерія» у вищих навчальних закладах.


Магістр за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" може керувати роботами, пов'язаними з:

 1. виявленням і специфікацією вимог замовника програмних систем;
 2. розробкою і реалізацією архітектурних рішень програмних систем і компонент;
 3. розробкою та інтеграцією компонент програмного забезпечення;
 4. тестуванням і верифікацією програмного забезпечення;
 5. консультуванням з питань інформатизації діяльності підприємства або організації;
 6. дослідженням об'єктів і процесів програмної інженерії.