Організаційна структура кафедри і умови навчання

Організаційна структура кафедри і умови навчання

                Навчальна база кафедри розташована в корпусі факультету економіки і

менеджменту і складається з навчальних аудиторій, де читаються лекції, проводяться

практичні та семінарські заняття:

416 аудиторія імп. корп. - викладацька, тел. 788-46-72;

418 аудиторія імп. корп. - викладацька, тел. 788-48-14;

420 аудиторія імп. корп. - читальний зал при методичному кабінеті, тел. 788-48-14;

422 аудиторія імп. корп. -методичний кабінет і архів, тел. 788-48-14

503 аудиторія імп. корп. - викладацька, тел. 788-46-72;

505 аудиторія імп. корп. - навчальна лабораторія, тел. 788-43-69;

505А аудиторія імп. корп. - кабінет зав. кафедрою, тел. 788-46-04;

507 аудиторія імп. корп. - аспірантська і наукова група, тел. 788-42-16.

 

                Кафедра має навчальний комп'ютерний клас (ауд. 511 імп. корп), який укомплектований 18 сучасними ПЕОМ, які підключені до кафедральної та університетської мережі з виходом до Інтернету.

На кафедрі працює методичний кабінет, в якому зібрано понад тисячу найменувань підручників, монографій, навчальних посібників, і періодичних видань, необхідних для вивчення фінансово-економічних та обліково-бухгалтерських дисциплін, а також зразків виконання курсових, випускних та дипломних робіт. Методичний кабінет укомплектований навчально-методичної та нормативно-довідковою літературою з усіх предметів, що вивчаються, а також з курсового та дипломного проектування. В каталозі методкабінету налічується близько 1500 примірників економічної літератури центральних видавництв, а також більше 11000 тисяч примірників навчально-методичних посібників кафедри. Для самостійних занять студентів при методкабінеті обладнана читальна зала на 25 місць.

 

                Кафедра надає великого значення прогресивним методам навчання, розвиває нові форми навчальних занять (ділові ігри, ділові ситуації, практикуми, презентації).

                Велика увага приділяється впровадженню комп'ютерних технологій в навчальний процес. Викладачами кафедри розроблені комп'ютерні навчальні програми, які базуються на використанні стандартних і оригінальних продуктів для фінансових розрахунків. Розробляються програмні засоби для дистанційного навчання.

                Забезпечення навчальних занять здійснюється навчально-допоміжним персоналом у складі 9 осіб під керівництвом зав. навчальною лабораторією Гужва Т.В.  Роботу методичного кабінету забезпечують інженери Дегтяренко І.Л. і Теплинская Ю.В. Підготовку навчальної документації та комп'ютерне забезпечення занять здійснюють інженери Кравченко Я.Є., Машкіна А.С., Козирєв А.C., Хорошко О.С., методист Пекельна Л.О.