Візит експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаціїйної експертизи

24 січ. 2022
Запрошуємо учасників освітнього процесу на відкриту зустріч (Zoom) з експертною групою з проведення акредитаційної експертизи, яка проходитиме 27 січня з 14:00 до 14:45.

З 26 по 28 січня Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти проводитиме акредитаційну експертизу освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» за рівнем вищої освіти «молодший бакалавр» з використанням технічних засобів відеозв’язку.
Запрошуємо учасників освітнього процесу на відкриту зустріч (Zoom) з експертною групою з проведення акредитаційної експертизи, яка проходитиме 27 січня з 14:00 до 14:45.
Ідентифікатор конференції: 738 4039 4448.
Код доступу: 2022.