Історія факультету

20 березня 1991 р.
Інженерно-менеджерський факультет створений в Харківському авіаційному інституті 20 березня 1991 року, в який увійшло п'ять кафедр: економіки, управління, інформатики та програмного забезпечення, економічної теорії та іноземних мов. Проводиться підготовка за двома спеціальностями: «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем» і «Економіка і управління в машинобудуванні».
Червень 1992 р.
У червні 1992 р. була організована кафедра «Економічної кібернетики» (№606), в подальшому кафедра «Економіко-математичного моделювання» (№605).
Червень 1996 р.
Перший випуск спеціалістів на факультеті.
Квітень 1998 р.
З метою розширення підготовки фахівців економічного профілю на факультеті створена кафедра фінансів і аудиту. Кафедра здійснює підготовку за двома спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит».
Квітень 1999 р.
Кафедра управління перейменована в кафедру менеджменту, яка є випускною з підготовки фахівців і магістрів за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування», «Логістика», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент туристичної індустрії», «Управління проектами», « Управління міжнародними проектами ».
Лютий 2000 р.
Кафедра інформатики і програмного забезпечення отримала нову назву. Тепер кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем почала випуск за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».
Вересень 2001 р.
На загальних зборах студентів факультету прийнято рішення про створення студентської ради (студентське самоврядування). Пізніше студентська рада реорганізувався і отримав назву «Профбюро студентів факультету», яке займається наданням допомоги студентам, а також організацією студентського дозвілля.
Вересень 2002 р.
Факультет організував Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами». Надалі конференція стала традицією факультету і проводиться щорічно.
Березень 2006 р.
Стартував щорічний турнір для абітурієнтів «Економіка. Менеджмент. Інформаційні технології. Авіація і космонавтика ». Щорічно в турнірі беруть участь понад 50 учнів шкіл м Харкова.
Квітень 2006 р.
Факультет бере участь в реалізації спільного європейського проекту TEMPUS «Університетська-промислові центри: модель для співпраці». Створення та початок роботи Центру кар'єри ХАІ.
Травень 2007 р.
Уперше проведено захід «Ярмарок вакансій», на якій було представлено понад 20 роботодавців і близько 150 вакансій для студентів. Зараз цей захід вийшло на загально університетський рівень і проводиться декілька разів на рік.
Червень 2007 р.
Створена кафедра економіки та маркетингу, здійснюється випуск за спеціальностями: «Економіка підприємства» і «Маркетинг».
Червень 2007 р.
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем реорганізувалася в кафедру інженерії програмного забезпечення. Почалася підготовка за новим освітнім напрямом «Програмна інженерія», яка включає в себе дві спеціальності: «Інженерія програмного забезпечення» та «Програмне забезпечення систем».
Червень 2007 р.
Створення кафедри економічної теорії, яка веде підготовку з теоретичних питань в галузі економіки бакалаврів, фахівців і магістрів.
Січень 2008 р.
На кафедрі економіки і маркетингу відкрито нову спеціальність з підготовки бакалаврів «Міжнародна економіка».
Березень 2011 р.
20 років факультету. За ці роки підготовлено понад 6000 фахівців, які працюють в провідних організаціях України і понад 20 зарубіжних країнах. На факультеті працює 139 викладачів, серед яких 11 професорів, 75 доцентів. Навчальний процес забезпечує навчально-допоміжний персонал із 54 співробітників.
Червень 2015 р.
Факультет економіки і менеджменту зайняв перше місце в рейтингу серед всіх факультетів Вишу.
Березень 2016 р.
25-річний ювілей факультету економіки і менеджменту. На факультеті проводиться підготовка бакалаврів по 7 напрямках. На факультеті працюють 114 викладачів і 40 осіб навчально-допоміжного персоналу.
Січень 2018 р.
24-го січня Вчена Рада ХАІ проголосувала за зміну назви факультету з "Економіки і менеджменту" на факультет "Програмної інженерії та бізнесу". Дане рішення відображає реальний стан справ у сфері освітніх послуг.