Кафедра менеджменту

                 Кафедра менеджменту

Завідуючий кафедрою менеджменту  


Романенков Юрій Олександрович  д.т.н., професор 

 

Кафедра менеджменту - це структурний підрозділ факультету програмної інженерії та бізнесу, випускова кафедра для спеціальності  073 «Менеджмент» за освітніми програмами:
  • Логістика;
  • Менеджмент;
  • Управління проектами;

Зв’яжитеся з нами:

Тел. приймальної комісії (057) 788 43 13

Тел. кафедри менеджменту (057) 788-46-02

 

  @Khai_vstup_f6 (відповіді щодо вступу на спеціальність)

 


Місія кафедри менеджменту полягає в підготовці кваліфікованих фахівців в галузі менеджменту, що є конкурентоспроможними на ринку праці, та соціально активних членів суспільства.
Кафедра здійснює навчання українців та іноземних громадян з США, Азербайджану, Грузії, Туркменістану, Ірану, В'єтнаму та Китаю. 
На кафедрі працює 21 штатний викладач, чотири професори і 12 доцентів. Колектив кафедри бере участь у навчально-методичній, науковій і виховній роботі. Викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування на підприємствах один раз на п’ять років. За кордоном проходили стажування: Ю. О. Романенков (м. Сосновець, Польща, 2019 р.), Н. Ю. Ровінська(м. Таллінн, Естонія, 2018 р.); О. І. Феоктистова (м. Таллінн, Естонія, 2018 р. та м. Відень, Австрія, 2019 р.). 
Аспірант Штейнбрехер Д.А. відвідала літню школу  в Королівському технологічному університеті, м. Стокгольм (KTH, Royal Institute of Technology in Stockholm) за програмою «Sustainability and Global Economy». В програмі було розглянуто сталий розвиток, економічні та фінансові умови глобального розвитку країн Балтійського регіону. 
 
Кафедра менеджменту приймає активну участь в проекті Європейського Союзу за програмою Erasmus+  «Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови» «HRLAW» 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP. Метою проекту HRLAW є підтримка  України і Молдови у подоланні викликів, пов’язаних із впровадженням Європейської політики та міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини за рахунок створення потенціалу та розробки відповідного інструментарію. В цьому проекті кафедра брала участь в розробленні положення про студентського Омбудсмена та Кодексу доброчесності. Співробітники кафедри допомагали учасниками проекту виконати аналіз потреб та розробити стратегію розвитку.
 
Розпочалося співробітництво з обміну студентами та викладачами: з Варшавським університетом у межах програми «Польська Еразмус для України» (2015 р.); з Варшавським політехнічним університетом у межах проекту ACTIVE (2015–2016 рр.); з Ізраїлєм за програмою Israel Way «Кар'єрне зростання» (2015 р.); з Талліннським технологічним університетом у межах програми «Підрозділ трансферу знань – від обміну ноу-хау прикладних досліджень і підприємницьких технологій до розроблення міждисциплінарних навчальних програм».
Студентку А. Сапельникову направлено до Китаю на навчання за фахом Chinese Government Scholarship, Китай, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, Full scholarship).
Для викладання дисциплін за програмами підготовки з менеджменту залучаються зарубіжні викладачі: представник Національного фонду індійських інженерів професор П.К. Гупта (Індія); фахівець Центру кар'єри Віденського університету економіки і адміністрування Міхаела Ерхарт (Австрія); Жан-Поль Беро, Ромендеть (Франція).
Основні принципи, на яких базуються навчальні програми кафедри: цивілізаційний підхід, поєднання основоположних традицій вітчизняної та світової управлінської науки з пошуковими напрямами викладання і досліджень, орієнтація на надання студентам міцного комплексу сучасних управлінських знань як однієї з основ їхнього професійного й особистісного розвитку.
 
Навчальний процес забезпечує глибоке вивчення базових менеджерських, економічних і гуманітарних дисциплін, зміст яких регулярно адаптується під вимоги бізнесу. Відмінними рисами підготовки менеджерів в ХАІ є розширена комп'ютерна підготовка; поглиблене вивчення іноземних мов; вивчення реальних бізнес-процесів при написанні курсових і дипломних проектів.
З метою підвищення професійної орієнтації студентів на кафедрі менеджменту організовуються круглі столи, тренінги та майстер класи. В процесі проведення тренінгів студенти дізнаються про те, яких працівників шукають найбільші Українські та міжнародні компанії, як влаштуватися туди, працювати і бути успішним, як реалізувати свій потенціал.
Для забезпечення навчального процесу кафедра має три лекційних аудиторії, методичний кабінет та три комп’ютерних класи. На кафедрі є бібліотека спеціальної літератури, яка постійно поновлюється новими виданнями книг з управлінської тематики, у тому числі й власних авторів.