Викладацький склад кафедри

Жихор Олена Борисівна 

зав.кафедри, д.екон.н., професор

Бабушкін
Анатолій Іванович

д.т.н., професор

Хлівна 
Ірина Вікторівна

д.екон.н., професор

Самойленко
Інна Олександрівна

к.екон.н., доцент

Буркун 
Ірина Гринорівна

к.екон.н., доцент

Купріянова
Валентина Сергіївна

к.екон.н., доцент

Павленко
Тетяна Юріївна

к.екон.н., доцент

Хмель 
Сергій Миколайович

к.екон.н., доцент

Волкова
Людмила Олександрівна

старший викладач

Зіброва Олена Володимирівна

старший викладач

Любушкіна
Ірина Олександрівна

старший викладач

Омельченко
Ольга Леонидівна

старший викладач

Сідлярук 
Тетяна Віталіївна

старший викладач

Тур 
Ірина Юріївна

старший викладач

Хмель
Валентина Іванівна

старший викладач

Шведова
Ганна Миколаївна 

старший викладач

Шведова
Дар'я Сергіївна

старший викладач