На кафедрі 605 відбувся захист дипломних робіт магістрів

20 груд. 2020
Магістранти, захистили свої роботи і отримали заслужені оцінки за свою сумлінну працю. Члени екзаменаційної комісії відзначили високий рівень підготовки магістрантів зі спеціальних дисциплін, придбаним протягом навчання в університеті.

Колектив кафедри щиро вітає своїх випускників з успішним захистом робіт і отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»! Бажаємо кожному досягти вагомих успіхів і втілити всі мрії в життя!
# Економіка, # маркетинг, # міжнароднаекономіка, # міжнароднийтурізм