Кафедра фінансів, обліку і оподаткування

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування 

Кафедра фінансів створена в квітні 1998р з метою розширення підготовки фахівців економічного профілю. Є випусковою зі спеціальностей «Фінанси , банківська справа та страхування» і «Облік і оподаткування».

Завідуюча кафедрою  - Калінеску Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор.

На кафедрі організовано вивчення більше 55 навчальних дисциплін, виконуються  курсові і дипломні роботи, функціонує аспірантура, ведеться підготовка фахівців з метою отримання другої освіти.

Навчальні заняття проводять 30 штатних викладачів, серед яких 1 доктор і 18 кандидатів наук. За всіма предметами видані навчально-методичні посібники (понад 60 найменувань), серед яких 5 мають гриф Міносвіти. Вченими кафедри видано понад 10 монографій.

Як відомо, в кінці 90-х років серед молоді значно зріс попит на економічні спеціальності як альтернативу широко поширеній в той час технічній освіті.

Ця тенденція була обумовлена, з одного боку, рецесією машинобудівного комплексу і зниженням попиту на інженерні кадри, а з іншого - розширенням контрактної форми навчання, при якій молодь могла отримати ширші можливості працевлаштування в нових структурах ринкової економіки (банківська і податкова система, страхування, суб'єкти ринку фінансових послуг та фондового ринку, а також мережа малого підприємництва, яка тоді активно розвивалася і т.п.).

У зв'язку з цим у багатьох технічних вузах відкриваються економічні спеціальності та факультети економіко-менеджерського напрямків, які в той період мали значну популярність серед молоді. Цю тенденцію тодішнє керівництво технічних вузів розглядало як своєрідну конверсію навчального процесу на користь економічної освіти.

Слід зазначити, що в нових умовах господарювання більше уваги стало приділятися здатності вирішувати гострі проблеми саме економічного характеру, оскільки, наприклад, матеріально-технічне постачання і збут виробленої продукції на ринку стало завданням самого підприємства.

Про недооцінку ролі економічних підрозділів в умовах планової економіки свідчив хоча б той факт, що управління економічною політикою доручалося інженерним кадрам. На багатьох підприємствах суто економічні підрозділи очолювали не економіст, наприклад, організацію соціалістичного змагання очолював інженер з соцзмагання, кадрові та соціальні служби також очолювали інженери і т.п.

З іншого боку організація економічної підготовки в технічному вузі в порівнянні з чисто економічними навчальними закладами має позитивні особливості. Не секрет, що навчання в технічних вузах в порівнянні з гуманітарними закладами є тяжчим, воно супроводжується складними курсовими проектами, трудомісткими лабораторними завданнями, креслярсько-графічними роботами та ін.

Навчаючись поруч зі студентами-технарями, економісти переймають їх ставлення до навчання, методи самостійної роботи, організацію дозвілля і т.д.

Не секрет, що на економічних спеціальностях основний контингент студентів -жіночий, а на механічних - чоловічий, що важливо для створення студентських сімей. Відзначимо також, що ХАІ є окремий комплекс навчальних корпусів, бібліотеки, пунктів харчування і гуртожитків, а також спортивної інфраструктури з найбільшим в Україні легкоатлетичним манежем, басейном та іншими об'єктами, що забезпечують умови не тільки для успішного навчання, а й для фізичного розвитку молоді. Крім того ХАІ характеризується високим рівнем художньої самодіяльної творчості, про що свідчать успіхи команд КВК та інших творчих колективів, що в цілому забезпечує формування творчого ставлення до дорученої справи, сприяє професійному та творчому зростанню.