Кафедра публічного управління та підприємництва

                                                         
СЕРПЕНЬ 2020

                        Талановита студентка кафедри 601 Дробітько Катерина у 2019/2020 н.р.
                                                        здобула три перемоги на ВКСНР!

       За підтримки Міністерства освіти і науки України у липні 2020 року на базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проєктів «Територіальний розвиток громад в Україні» за такими номінаціями:

 1. Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню.
 2. Розвиток підприємництва, місцевий розвиток.
 3. Реформування системи житлово-комунального господарства.
 4. Удосконалення системи благоустрою населених пунктів.
 5. Удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля.
 6. Розвиток готельно-ресторанної та туристичної діяльності.
 7. Енерго- та ресурсозбереження, у тому числі в житлово-комунальній сфері.
 8. Підтримка здорового способу життя населення.
 9. Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці. 10. Розвиток ефективних механізмів управління громадою.
 10. Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування.
 11. Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування.
 12. Підвищення правової спроможності територіальних громад.

      Метою конкурсу є забезпечення інтелектуального самовдосконалення молоді, формування її активної громадянської позиції та залучення до суспільно-громадського життя територіальних громад.

       Вітаємо студентку кафедри публічного управління та підприємництва Дробітько Катерину з перемогою - зі здобуттям Диплому 1 ступеню, а також її наукового керівника - завідувача кафедри 601 публічного управління та підприємництва Жихор Олену Борисівну! 

       Бажаємо подальших наукових здобутків!!!

                                                        Колектив кафедри 601 публічного управління та підприємництва ХАІ

 

 

КВІТЕНЬ 2020

Конференція

        28-29 квітня 2020 року кафедрою 601 публічного управління та підприємництва було проведено  (вперше на факультеті програмної інженерії та бізнесу у дистанційній формі) Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячена 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" "Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України ".

       З привітальним словом до учасників  звернулась завідувач кафедри 601 Жихор Олена Борисівна.

       Метою конференції є розширення науково інформаційного обміну між провідними фахівцями в галузях економіки, публічного управління та адміністрування, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, експертних технологій товарів та послуг з подальшим формуванням тематик спільних наукових досліджень, а також залучення талановитої молоді до науково-дослідницької роботи.

      До наукового заходу було подано 64 тези доповідей.

      Учасниками конференції стали представники 9 вишів України:

 1. Національного аерокосмічного університету  ім. М. Є. Жуковського "ХАІ".
 2. Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.
 3. Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.
 4. Харківської державної академії культури.
 5. Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
 6. Уманського національного університету садівництва.
 7. Національного авіаційного університету м. Київ.
 8. Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ.
 9. Національного університету "Запорізька політехніка".

      Час проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України», присвяченої 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» збігся з пандемією коронавірусу Covid-19, яка внесла глобальні корективи в життя багатьох людей і цілих країн. Підтримуючи ініціативи Уряду України та органів місцевого самоврядування щодо запровадження карантинних заходів на території України з метою протидії поширення пандемії, спричиненої епідемією коронавірусу, оргкомітет прийняв рішення щодо проведення конференції у дистанційній формі.

      Розповсюдження коронавірусу є надзвичайною загрозою для громадян України, внаслідок чого необхідно вживати максимальних заходів для захисту здоров’я людей, консолідувати всі наявні фінансові, адміністративні, організаційні та інтелектуальні ресурси.

      Одночасно слід зазначити, що введення надзвичайного стану на всій території країни потребує активізації людського потенціалу на вирішення соціально-економічних проблем.

      За результатами конференції визначено найбільш актуальні питання розвитку національної економіки України, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах фінансово-економічної кризи. 

 

 

Шановні учасники конференції!

        Час проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України», присвяченої 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» збігся з пандемією коронавірусу Covid-19, яка внесла глобальні корективи в життя багатьох людей і цілих країн. Підтримуючи ініціативи Уряду України та органів місцевого самоврядування щодо запровадження карантинних заходів на території України з метою протидії поширення пандемії, спричиненої епідемією коронавірусу, оргкомітет прийняв рішення щодо проведення конференції у дистанційній формі.

         Ми впевнені, що епідемія коронавірусу є надзвичайною загрозою для громадян України, внаслідок чого необхідно вживати максимальних заходів для захисту здоров’я людей, консолідувати всі наявні фінансові, адміністративні, організаційні та інтелектуальні ресурси.

         Одночасно слід зазначити, що введення надзвичайного стану на всій території країни потребує активізації людського потенціалу на вирішення соціально-економічних проблем.  Вважаємо за доцільне в умовах сьогодення, в рамках проведення конференції визначети найбільш актуальні питання розвитку національної економіки України, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах фінансово-економічної кризи.

         Бажаємо учасникам конференції подальших успіхів і нових творчих досягнень!

 

З повагою, оргкомітет конференції

 

Вже вдруге вітаємо студентку 5 курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Дробітько Катерину Дмитрівну

з другою перемогою (ДИПЛОМ 3 ступеня) у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"
(науковий керівник - д.е.н., проф., завідувач кафедри 601 Жихор Олена Борисівна).
Бажаємо наступного разу підкорити нові наукові висоти!!!

Колектив кафедри "Публічного управління та підприємництва"

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=28879&uk

       

         Вітаємо студентку 5 курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування" 

Дробітько Катерину Дмитрівну

з перемогою (ДИПЛОМ 3 ступеня) у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
з галузей знань та спеціальностей за напрямом "Управління фінансово-економічною безпекою" 
(науковий керівник - д.е.н., проф., завідувач кафедри 601 Жихор Олена Борисівна). 
Бажаємо невичерпної енергії та нових наукових здобутків!

Колектив кафедри "Публічного управління та підприємництва"

                      https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Peremozhtsi-konkursu-UFEB-2020.pdf

                                                                              
 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2020

Завідувач кафедри публічного управління та підприємництва Жихор Олена Борисівна прийняла участь у роботі круглого столу з питань конституційної реформи, який відбувся 5 березня 2020 року в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України. Питання, які обговорювались науковцями та представниками органів місцевого самоврядування були наступними: співвідношення структури системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою: конституційні засади; через консенсус до змін у Конституції України в частині децентралізації; конституційна модернізація управління публічними фінансами в регіонах. За результатами спілкування підписано договір про співпрацю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" та Національною академією державного управління при Президентові України. Викладачі кафедри публічного управління та підприємництва ХАІ пройдуть підвищення кваліфікації на базі Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України.