Розрахунок конкурсного балу бакалаври МС

Обрахування конкурсного балу для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра, термін навчання 3 роки

Конкурсний бал (КБ) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обраховується за формулою:
 
КБ = 0,25×П1 + 0,25×П2 + 0,5×П3,
де
П1 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з української мови та літературиукраїнської мови для спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" ) за шкалою від 100 до 200 балів 
П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з математики (за шкалою від 100 до 200 балів)
П3 – оцінка з фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)