Розрахунок конкурсного балу бакалаври ПЗСО2

Вагові коефіцієнти і розрахунок конкурсного балу для вступу на спеціальності факультету програмної інженерії та бізнесу

Конкурсний бал (КБ) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обраховується за формулою 
 
КБ = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А; 
де 
П1, – оцінка з першого предмета (за шкалою 100 – 200); 
П2 – оцінка з другого предмета (за шкалою 100 – 200); 
П3 – оцінка з третього предмета (за шкалою 100 – 200); 
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200; 

Значення вагових коефіцієнтів К1, К2, К3 наведено в таблиці нижче.

 

Вагові Коефіцієнти за освітніми програмами

Складова конкурсного бала

Українська мова та література (Українська мова для спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення)

Математика

Історія України або Іноземна мова, або Географія або Біологія або Фізика або Хімія

Економіка підприємства

0,30

0,20

0,40

Фінанси, банківська справа та страхування

0,30

0,30

0,30

Менеджмент

0,3

0,3

0,3

Маркетинг 0,3 0,2 0,4
Експертиза товарів та послуг 0,3 0,2 0,4
Інженерія програмного забезпечення 0,2 0,35 0,35
Публічне управління і адміністрування 0,3 0,2 0,4
Міжнародна економіка 0,3 0,2 0,4

Коефіцієнт К4 для всіх конкурсних пропозицій дорівнює 0,1

1. Конкурсний бал розраховується з округленням до сотих часток бала.
2.  Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК) і сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 - в місті Харків;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих в сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, в рік вступу, і 1,00 в інших випадках;

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється рівним 200.