Розрахунок конкурсного балу магістри 121

Розрахунок конкурсного балу для вступу для здобуття освітнього ступеня магістра для спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний бал обчислюється за такою формулою:
КБ=П1+П2+П3
де
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200)
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200)
П3 = 0,2 (СБ+ДБ),
де СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 1 до 100)
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

Визначення додаткових балів за навчальні та наукові досягнення 

Види активності Кількість балів Підтвердження
1

Участь у студентських олімпіадах з фаху:

- Призери олімпіад міжнародного рівня

- Призери другого туру Всеукраїнської олімпіади

 

20

10

Накази, грамоти, дипломи
2

Конкурси наукових студентських робіт:

- Призери конкурсів міжнародного рівня

Призери другого туру Всеукраїнських конкурсів 

- Призери регіональних (обласних) конкурсів 

 

20

10

5

Накази, грамоти, дипломи
3 Наявність патенту або свідоцтва на реєстрацію програмного засобу, винаходу  10 Ксерокопія патенту, свідоцтва 
4

Наукова діяльність:

Наукова стаття у міжнародних журналах і збірках наукових праць

Наукова стаття у всеукраїнських журналах і збірках наукових праць

 

20

10

Ксерокопія статті
Якщо у статтях, патентах або свідоцтва декілька співавторів, то додаткові бали розподіляються у рівних частках між співавторами з округленням до цілої частини 

Якщо після помноження П3 перевищує 20, то він встановлюється таким, що дорівнює 20.