Розрахунок конкурсного балу молодші бакалаври

Вагові коефіцієнти і розрахунок конкурсного балу для вступу на спеціальності факультету програмної інженерії та бізнесу

Конкурсний бал (КБ) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обраховується за формулою


КБ = 0,4×П1 + 0,5×П2 + 0,1×А

 
де
П1, – оцінка з першого предмета (за шкалою 100 – 200);
П2 – оцінка з другого предмета (за шкалою 100 – 200);
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200