Історія кафедри

ІСТОРИЯ

Історія кафедри менеджменту починається зі створення у 1930 році. кафедри технології та організації виробництва. У 1991 році з метою забезпечення підготовки фахівців інженерно-менеджерського профілю було створено дві нові кафедри: економіки і управління виробництвом (зараз - менеджменту). Перший набір студентів на спеціальність «Економіка і управління в машинобудуванні» відбувся в серпні 1991р.
У 1999 році кафедру управління виробництвом було перейменовано на кафедру менеджменту, яка стала випусковою за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Кафедра готувала і випускала фахівців за спеціальностями «Економіка і управління в машинобудуванні», «Менеджмент організацій», «Управління проектами», «Логістика» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 

Уже багато років кафедра є випусковою за спеціальністю «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Кафедра є членом Української асоціації бізнес-менеджмент освіти.
Кафедра має багаторічний досвід підготовки кадрів за спеціальністю «Менеджмент», наукові та методичні доробки, налагоджений зв'язок з підприємствами, базами практик.