Науково-дослідницька робота кафедри

З 2016 року і дотепер на кафедрі проводяться дослідження за напрямами «Управління проектами з розвитку промислових підприємств», «Інформаційні технології в менеджменті» та «Моделі й методи оцінювання життєздатності міжнародних проектів». 
За результатами цих досліджень було опубліковано чотири монографії, п’ять навчальних посібників, 48 статей у фахових виданнях, з них 14 статей – у SCOPUS, зроблено 84 доповіді на конференціях, подано та зареєстровано патенти.  Протягом 2018 року захищено 2 докторські та три кандидатські дисертації.
Асистент кафедри менеджменту Штейнбрехер Дар’я взяла участь  у конференції The 2nd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management у місті Париж, Франція (26 – 27 Липня 2018 р.) з темою доповіді «Integrated Knowledge Loss Risk Management Model in the Project Environment». 
Викладачі кафедри проводять дослідження за такими темами: 
– Розроблення наукових основ та методів формування техніко-економічних показників щодо оцінювання ефективності організаційних систем та проектів в умовах невизначеності;
– Розроблення теоретичних основ розподіленого інтелектуального управління інвестиційними проектами і програмами реформування та розвитку машинобудівного комплексу України;
– Розроблення інформаційної технології та програмного комплексу «Екологічний контроль підприємств регіону;
– Методологія сталого розвитку та інформаційні технології зеленого ком’ютингу та комунікацій.
Ми створюємо й розповсюджуємо актуальні знання
Науково-дослідна робота кафедри є складовою підготовки студентів до самостійної професійної, наукової та педагогічної діяльності. Студенти кафедри беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, зокрема: 
- студентка В.С. Д`якова  отримала 9-те місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Менеджмент», за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». 
- студентка Н.М. Козачок у 2019 році і студентка А.В. Гудь у 2017 році отримали стипендії за програмою Zavtra.in.ua;
- студенти В. Дякова, Ф. Алієв, О. Чекін брали участь у конкурсі «Логістика Євробачення 2017».
У 2018 та 2019 роках студенти брали участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності») в Одеському національному економічному університеті: Н.М. Козачок посіла 5-те місце та отримала грамоту «За уміння планувати інноваційні процеси»; Н.І. Пирогова посіла 5-те місце та отримала грамоту «За високий рівень знань та уміння приймати інноваційні рішення»;  С.В. Шалашова посіла 6-те місце та отримала грамоту «Менеджер-стратег», С.Ю. Кравченко  посіла 4-те місце і отримала грамоту «За високий рівень знань та уміння приймати інноваційні рішення», М.О. Малахова посіла 5-те місце та отримала грамоту «Менеджер-координатор».
Студенти 4-го курсу брали участь у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»: Т.Ю. Роговая посіла 8-ме місце, А.Д. Кузнєцова - 55 місце.
Студенти нашої кафедри брали участь в першому фестивалі інновацій KhAIInnovate. За призи змагалися 13 команд із студентів та викладачів нашого університету. Наші студенти стали переможцями у різних категоріях: 
В категорії "IT інновації" студент Зіберов Павло зайняв II місце із проектом Ency.space - освітня платформа. В категорії "Бізнес інновації"  III місце зайняв проект «MARTTORY - картини на дереві» студента Марченко Євгена. В категорії  "Соціальні інновації" II місце зайняла студентка Наталія Козачок, яка представляла проект «Антикінотеатр COMBO».