Методична робота

Навчально-методична робота кафедри

Автоматизация финансовой и налоговой отчетности: метод. рекомендации по выполн. лаб. работ / В.Д. Кожухов, В.Е. Сенько. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авиац.ин-т», 2004. - 72с.

 

Автоматизированное рабочее место в управлении и экономике: учеб. пособ./ Л.А. Филипковская, В.Д. Кожухов. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. -112с.

 

Автоматизированное рабочее место в управлении и экономике: метод. рекомендации по выполн. лаб. работ / Л.А. Филипковская. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. - 40с.

 

Артьомова, А.В. Міжнародний економічний аналіз : навч. посіб. до виконання практ. робіт / А. В. Артьомова ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2019. - 62 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Березюк, А.М. Менеджмент персоналу організацій: навч. посіб. / А.М. Березюк, Е.А. Божко, О.М. Скачков. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харьк. авиац. ин-т», 2011. - 121с.

 

Березюк, А.М. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посіб./ А.М. Березюк, С.М. Мельніков, О.С. Попов. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2011. - 106с.

 

Вартанян. В.М. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / В.М. Вартанян, О.О. Воляк - Х.: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. - 130с.

 

Вартанян В.М., Воляк Е.А. Финансово-экономические расчеты с использованием  EXCEL. - Харьков: Центр «Консульт», 2008. - 192с.

 

Вартанян В.М. Інформатизація економіки і управління: комп’ютерні інформаційні системи: навч. посібник / В.М. Вартанян, Л.О. Філіпковська. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т  ім.«Харк. авіац. ін-т», 2008. - 184с.

 

Вартанян В.М. Інформатизація економіки і управління: комп’ютерні інформаційні системи: навч. посіб. / В.М. Вартанян, Л.О. Філіпковська. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2008. - 96с.

 

Вартанян В.М. Основи підприємницької діяльності: навч. посіб./ В.М. Вартанян, Д.В. Головань, Б.Б. Стелюк. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. - 43с.

 

Вопросы маркетинга в дипломном проектировании: учеб. пособие / Л.Н. Голованова, М.А. Голованова. - Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1996. - 100с.

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Коммерческие условия поставок и расчет экспортных цен: учеб. пособие / А.И. Бабушкин, В.Д. Кравченко. - Харьков: Гос. Аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 1999. - 54с.

 

Вартанян В.М. Маркетингові дослідження: організація досліджень, методи збору й оброблення інформації: навч. посібник / В.М. Вартанян, М.А. Голованова, Л.М. Голованова, О.М. Скачков. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2008. - 127с.

 

Вартанян, В.М. Маркетинг: вимоги до виконання випускних робіт бакалаврів і спеціалістів: навч. посіб. / В.М. Вартанян, М.А. Голованова, А.І. Бабушкін, Л.М. Голованова, Є. М. Ігнатова. - Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2008. - 57с.

 

Вартанян, В.М. Маркетингові дослідження: практикум з розроблення проектів досліджень, збору й статистичного оброблення даних / В.М. Вартанян, М.А. Голованова. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2008. - 50с.

 

Вартанян, В. М. Маркетинг: передвипускна практика бакалавра та спеціаліста/ В.М. Вартанян, А.М. Березюк, Л.М. Голованова, М.А. Голованова. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2008. - 17с.

 

Вартанян, В. М. Международная экономика: требования к выполнению выпускных работ бакалавров: учеб. пособ. / В.М. Вартанян, А.В. Артемова, М.А. Голованова, З.В. Каменева, А.С. Попов, Л.А. Филипковская. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2012. - 57с.

 

Вартанян, В.М. Международная экономика: предвыпускная практика бакалавра: учеб. пособие / В.М. Вартанян, А.В. Артемова, М.А. Голованова, З.В. Каменева, А.С. Попов, Л.А. Филипковская. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2012. - 27с.

 

Вартанян В.М. Стратегия предприятия: практикум: учеб. пособ. / В.М. Вартанян, Д.С. Ревенко, В.А. Лыба. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2014. - 57с.

 

Вартанян В.М. Методи ціноутворення: теорія і практикум: навч. посіб. / В.М. Вартанян, М.А. Голованова, С.М. Мельніков. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2010. - 224с.

 

Вартанян, В.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Міжнародна економіка / В.М. Вартанян, О.С. Попов, М.А. Голованова, В.Л. Петрик. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2012. - 36с.

 

Вартанян, В.М. Моделювання й аналіз економічних процесів з використанням інтегрованих пакетів Excel і Maple:  навч. посіб. / В.М. Вартанян, О.О. Воляк, А.В. Артьомова. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2013. - 208с.

 

Вартанян, В.М. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. до самостійного вивч. дисципліни: у 2 ч. / В.М. Вартанян, В.Л. Петрик, О.О. Воляк. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т»,, 2013. - Ч.1. - 92с.

 

Вартанян, В.М. Экономико-математическое моделирование : учеб. пособие , Ч. 2 / В. М. Вартанян, Е. А. Воляк, В. Л. Петрик ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2014. - 141 с.

 

Вартанян, В.М. Економіко-математичне моделювання : навч. посіб. до самост. вивч. дисципліни , Ч. 1 / В. М. Вартанян, В. Л. Петрик, О. О. Воляк ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 92 с.

 

Вартанян В.М. Міжнародний економічний аналіз : навч. посіб. / В. М. Вартанян, А. В. Артьомова ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 110 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Вартанян В.М. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. М. Вартанян, О. С. Попов, О. О. Кім ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 243 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Вартанян В.М. Стратегия предприятия: практикум : учеб. пособие / В. М. Вартанян, Д. С. Ревенко, В. А. Лыба ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - ХАИ, 2014. - 59 c . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Воляк, О.О. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства : навч. посіб. , Ч. 1 / О. О. Воляк, Д. В. Головань, Л. О. Філіпковська ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2018. - 92 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Гавва В.Н. Оценка потенциала предприятия и отрасли: монография - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. - 287с.

 

Головань, Д.В. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. / Д.В. Головань, В.С. Селищев. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харьк. авиац. ин-т», 2013. - 65с.

 

Гавва В.М. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: підруч./ В.М. Гавва, Т.П. Раздимаха. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2008. - 272с.

 

Голованова, М.А. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / М.А. Голованова, В.В. Доленко. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. - 122с.

 

Голованова М.А. Маркетинговые исследования международных и внутренних рынков : учеб. пособие / М. А. Голованова ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2017. - 96 с.

 

Головань, Д.В. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: навч. посіб./ Д.В. Головань, О.С. Попов, В.С. Селищев. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. - 118с.

 

Дронова- Вартанян, І.В. Рекламний менеджмент: навч. посібник до самост. роботи / І.В. Дронова- Вартанян, В.М. Вартанян. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. - 52с.

 

Давидова І.О. Чинники успішного працевлаштування за фахом: навчально-методичний посібник / І.О. Давидова. - Х.: ХДУХТ, 2015. - 100с.

 

Економіка підприємства: вступ до фаху: навч. посіб. / А.І. Бабушкін. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2001. - 145с.

 

Економіка підприємства : навч. посіб. / О. С. Попов, В. В. Лебедченко, З. В. Каменева, С. В. Косенко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 176 с.

 

Экономическое проектирование производственного подразделения предприятия: учеб. пособие по лаб. практикуму / А.И. Бабушкин, В.Д. Кравченко, В.Н. Гавва, Л.Н. Голованова, Я.В. Сафронов. - Х.: Гос. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского « Харьк. авиац. ин-т», 1999. - 118с.

 

Економічні розрахунки при обґрунтуванні виробничого плану підприємства: навч. посіб. до курсового проектування для студ. ф-ту заочного навч. / Я.В. Сафронов, В.М. Гавва, В.О. Пільщиков. - 3-тє вид., переробл. і доп. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2007. - 49с.

 

Экономическое обоснование бизнес-проектов в машиностроении: учеб. пособ. по курсовому проектированию для студ. ф-та заоч. обучения / Я.В. Сафронов, В.Н. Гавва, В.А. Пильщиков.  - Х.: Гос. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2000. - 57с.

 

Экономика предприятия: сборник задач / А.И. Бабушкин, А.Н. Березюк, В.Н. Гавва, Л.Н. Голованова, Б.И. Душин, В.Д. Кравченко, Я.В. Сафронов. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2001. - 188с.

 

Экономико- математические модели и методы: учеб. пособие для студ. ф-та заочного обучения / В.Д. Кожухов, В.Л. Петрик. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авиац.ин-т», 2007. - 85с.

 

Экономический анализ: учеб. пособие / Б.И. Душин. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2003. - 79с.

 

Економічне обґрунтування господарських рішень: навч. посіб. / В.М. Гавва. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2001. - 157с.

 

Экономическая оценка инженерных решений: учеб. пособие / В.Н. Гавва,  М.А. Голованова. - Х.: Гос. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 1999. - 135с.

 

Экономика труда: учеб. пособ. по практ. занятиям / А.Н. Березюк. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авиац.ин-т», 2003. - 128с.

 

Эконометрика: метод. реком. по выполнению домашних заданий / Е.А. Воляк, Г.А. Мирошниченко. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авиац.ин-т», 2004. - 50с.

 

Економіко- математичні моделі в управлінні та економіці: метод. реком. до викон. лабор. робіт / Л.О. Філіпковська, В.Л. Петрик. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. - 59с.

 

Экономика и организация инновационной деятельности: учеб. пособ./ А.И. Бабушкин, Д.Д. Узун. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2002. - 80с.

 

Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Д.Д. Узун, Ю.О. Узун. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2010. - 123с.

 

Економіка: дипломне проектування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»: навч. посіб. / І.О. Давидова, А.В. Доронін, Л.О. Філіпковська, З.В. Каменєва. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2019. - 48с.

 

Інформаційні системи і технології підприємств. Графічне моделювання: навч. посіб. / В.М. Вартанян, К.В. Шведова, А.В. Артьомова, Є.А. Дружинін. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2007. - 62с.

 

Инструментальные средства экономики и маркетинга. Модельный тренажер MS EXCEL и MAPLE : учебное пособие / Л.А. Филипковская, В.М. Вартанян, Е.А. Листровая, А.В. Артемова. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2013. - 320с.

 

Инструментальные средства экономики и маркетинга. Модельный тренажер MS EXCEL и MAPLE : учеб. пособие / Л. А. Филипковская, В. М. Вартанян, Е. С. Листровая, А. В. Артемова ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. - 321 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Клименко Т.А. Товарознавство: завдання і тести: навч. посіб. -  Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2010. - 73с.

 

Комп’ютерні інформаційні технології : навч. посіб. / В.М. Вартанян, А.В. Артьомова. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2007. - 36с.

 

Компьютерные информационные системы в экономике и управлении: учеб. пособ. / В.Д. Кожухов, В.Е. Сенько, Л.А. Филипковская. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2005. - 96с.

 

Клименко, Т.А. Стандартизація і сертифікація продукції та послуг: навч.посіб. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. - 144с.

 

Компьютерная реклама / В.Д. Кожухов, Е.А. Несмелова. - Консп. лекций. - Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2002. - 74с.

 

Компьютеризация оценки показателей коммерческой и финансовой деятельности (метод. рекомендации по выполнению лабораторных работ) / В.Д. Кожухов, Л.А. Филипковская, Л.Г. Рева. - Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. - 30с.

 

Клименко, Т.А. Дослідження операцій: теорія, завдання, тести : навч. посіб. / Т. А. Клименко, В. Л. Петрик, Л. О. Філіпковська ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2014. - 81 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Лістрова О.С. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / О. С. Лістрова, Л. О. Філіпковська, О. О. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харьков. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2014. - 89 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Маркетинг: практикум и контрольные задания / М.А. Голованова. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2001. - 47с.

 

Маркетинг: практикум по ситуационной оценке рынка: учеб. пособ./ М.А. Голованова, Л.Н. Голованова. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2004. -  179с.

 

Математическое программирование и элементы теории исследования операций: учеб. пособ. по лаб. практикуму / В.Д. Кожухов, В.Л. Петрик. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2003. - 54с.

 

Международная экономика: конспект лекций/ В.Д. Кравченко, Д.Д. Узун. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2003. - 121с.

 

Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / Є.М. Ігнатова, С.М. Мельніков, В.Л. Петрик, М.А. Голованова. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. - 120с.

 

Міжнародний економічний аналіз: навч. посіб. / А.В. Артьомова. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. - 124с.

 

Маркетингова політика комунікацій: метод. рекомендації для студентів ф-ту заочного навчання / В.І. Мельникова, О.П. Мельникова. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2006. - 25с.

 

Методи економіко-статистичних досліджень. Регресійний аналіз стаціонарних часових рядів: навч. посіб./ Б.І. Душин. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2006. - 51с.

 

Моделювання економічних процесів: навч. посіб. до дипломного проектування (спеціальна частина) / В.М. Вартанян, Л.О. Філіпковська, І.В. Дронова, Б.Б. Стелюк. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2009. - 36с.

 

Маркетинг услуг : учеб. пособие / М. А. Голованова, З. В. Каменева, Т. А. Клименко, В. Л. Петрик ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харків. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2014. - 102 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Маркетинг промислового підприємства : навч. посіб. / В. М. Вартанян, О. О. Воляк, М. А. Голованова, Т. А. Клименко [та др. ] ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т" ; за ред. В. М. Вартаняна. - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2015. - 128 с.

 

Маркетинг і дистриб'юція інформаційних технологій : навч. посіб. / О. М. Скачков, А. В. Артьомова ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2015. - 96 с.

 

Місткість ринку: методологічні підходи і практичні рекомендації : навч. посіб. / М. А. Голованова ; М-во освіти і науки України, Ін-т інформ. технологій і змісту освіти, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2014. - 153 с.

 

Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / Д. В. Головань, В. С. Селищев ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 66 с.

 

Міжнародна економіка : метод. рек. до викон. курсової роботи / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т" ; уклад. В. М. Вартанян, О. С. Попов, М. А. Голованова, В. Л. Петрик. - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 38 с.

 

Міжнародна економіка: вимоги до виконання випускних робіт бакалаврів : навч. посіб. / В. М. Вартанян, А. В. Артьомова, М. А. Голованова, З. В. Каменєва [та др. ] ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 56 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Міжнародна економіка: передвипускна практика бакалавра : навч. посіб. / В. М. Вартанян, А. В. Артьомова, М. А. Голованова, З. В. Каменєва [та др. ] ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 25 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Д. С. Ревенко, В. О. Либа, О. С. Попов, О. О. Шатравка ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2017. - 89 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Основы маркетинга: конспект лекций / Л.Н. Голованова, М.А. Голованова. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2003. - 139с.

 

Оценка предпринимательских рисков и формирование рыночной стратегии: учеб. пособ. / В.Н. Гавва. - Х.: Гос. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 1999. - 107с.

 

Предпринимательство: технология и стратегия: учеб. пособ./  Б.И. Душин. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2002. - 71с.

 

Проектный анализ: учеб. пособ. / В.А. Колисниченко. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2002. - 100с.

 

Потенціал підприємства: формування й оцінювання: навч. посіб./ В.М. Гавва, Е.А. Божко. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіа. ін-т», 2004. - 179с.

 

Планирование инвестиций в производство и анализ финансов предприятия: учеб. пособ. по курсовому и дипломному проектированию/ В.Н. Гавва,  Я.В. Сафронов, В.П. Шумов. - Х.: Харьк. авиац. ин-т, 1997. - 73с.

 

Положение о выпускной работе бакалавра   по экономике / А.И. Бабушкин. - Х.: Харьк. авиац. ин-т, 1999. - 27с.

 

Положення про передвипускну практику бакалавра та спеціаліста з маркетингу / В.М. Вартанян,  А.М. Березюк, Л.М. Голованова, М.А. Голованова. - Х.:Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2008. - 17с.

 

Положение о формировании состава, содержания и порядке выполнения дипломного проекта (работы) по специальности 7.050107 «Экономика предприятия» / А.И. Бабушкин, В.А. Пильщиков. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2004. - 40с.

 

Петрик В.Л. Статистика в SPSS:  навч. посіб. / В.Л. Петрик, М.А. Голованова, С.М. Мельніков. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т  «Харьк. авиац. ин-т», 2010. - 172с.

 

Петрик В.Л.Статистика: навч. посіб. для студентів ф-ту заочного навчання / В.Л. Петрик. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2009. - 100с.

 

Программные средства в экономике и менеджменте: учеб. пособие / В.Д. Кожухов, Е.А. Воляк, В.Л. Литвяков, Е.С. Листровая. - Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т  «Харьк. авиац. ин-т», 2005. - 186с.

 

Программные средства в экономике и менеджменте: метод. рекомендации по выполнению лабор. работ / В.Д. Кожухов, Е.А. Воляк,  Е.С. Листровая. - Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т  «Харьк. авиац. ин-т», 2005. - 44с.

 

Программные средства в экономике и менеджменте: метод. рекомендации по выполнению курсового проекта / В.Д. Кожухов, Е.А. Воляк, Е.С. Листровая. - Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т  «Харьк. авиац. ин-т», 2005. - 36с.

 

Программное обеспечение финансово-экономических расчетов: метод. рекомендации по выполнению лабор. работ / В.Д. Кожухов, Е.А. Воляк, Е.С. Листровая. - Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т  «Харьк. авиац. ин-т», 2005. - 31с.

 

Попов, О.С. Економіка машинобудівних підприємств: навч. посіб. / О.С. Попов. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2010. - 48с.

 

Попов, А.С. Международные стратегии экономического развития : учеб. пособие / А. С. Попов, А. В. Доронин, Д. С. Ревенко ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2017. - 118 c . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Петрик, В.Л. Статистика : навч. посіб. до виконання розрахунк. роботи / В. Л. Петрик ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосмічний ун-т "ХАІ", 2017. - 37 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Попов, О.С. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / О. С. Попов, О. М. Скачков ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2018. - 124 с.

 

Петрик, В.Л. Практикум по статистике : учеб. пособие / В. Л. Петрик, З. В. Каменева, Д. А. Турко ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2014. - 124 с.

 

Ревенко, Д.С. Экономика предприятия: учеб. пособие / Д.С. Ревенко - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2015. - 114с.

 

Ревенко, Д.С. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб./ Д.С. Ревенко, В.О. Либа. -  Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2016. - 136с.

 

Ревенко, Д. С. Методи економіко-статистичних досліджень: навч. посіб. / Д.С. Ревенко, В.О. Либа. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2014. - 64с.

 

Ревенко, Д.С. Методи економіко-статистичних досліджень: лабораторний практикум: навч. посіб. до лаб. практикуму/ Д.С. Ревенко, В.О. Либа. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2015. - 76с.

 

Розрахунок та оцінювання техніко-економічних показників програмних продуктів: навч. посіб./ В.М. Гавва, О.О. Толста. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2007. - 71с.

 

Ревенко, Д.С. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / Д. С. Ревенко, В. О. Либа ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2016. - 136 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Ревенко, Д.С. Методи економіко-статистичних досліджень : навч. посіб. / Д. С. Ревенко, В. О. Либа ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2014. - 64 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Ревенко, Д.С. Методи економіко-статистичних досліджень : навч. посіб. до лаб. практикуму / Д. С. Ревенко, В. О. Либа ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2015. - 78 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Структура производственных фондов предприятий и анализ экономической эффективности их использования: учеб. пособ. / А.Н. Березюк. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2005. - 53с.

 

Стратегия предприятия: анализ, разработка и реализация: учеб. пособие/ В.Н. Гавва. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2003. - 96с.

 

Стратегія підприємства: завдання і тести: навч. посіб. / В.М. Гавва, О.О. Толста. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2007. - 54с.

 

Статистический практикум: учеб. пособие / В.Н. Гавва,  В.А. Колисниченко, Д.Д. Узун. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2000. - 147с.

 

Селищев, В.С. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / В.С. Селищев. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2014. - 137с.

 

Селищев, В.С.

Маркетингова товарна політика: контрольні запитання до практичних занять і завдання: навч. посіб./ В.С. Селищев - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2010. - 68с.

 

Селищев, В.С. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / В.С. Селищев, Д.В. Головань. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2009. - 155 с.

 

Селищев, В.С. Електронна комерція: навч. посіб. / В.С. Селищев,  Д.В. Головань. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2013. - 135с.

 

Селищев, В.С. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб./ В.С. Селищев. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2016. - 100с.

 

Селищев, В.С. Економіка праці та соціально-трудові відносини: контрольні запитання до практичних занять і завдання : навч. посіб. / В. С. Селищев, С. М. Мельніков, О. С. Попов ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2015. - 84 с.

 

Селищев, В.С. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. / В. С. Селищев ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2014. - 138 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Скачков, О.М. Маркетингові комунікації : навч. посіб. / О. М. Скачков ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2016. - 104 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Селищев, В.С. Електронна комерція : навч. посіб. / В. С. Селищев, Д. В. Головань ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 135 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Турко, Д.О. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / Д. О. Турко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2017. - 123 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Узун, Д.Д. Проектний аналіз до самостійного вивчення дисципліни: навч. посіб./ Д.Д. Узун, Ю.О. Узун. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіа. ін-т», 2011. - 74с.

 

Узун, Ю.А. Экономический анализ : учеб. пособие / Ю. А. Узун ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2014. - 116 с.

Федоренко, М.М. Поведінка споживача : навч. посіб. / М. М. Федоренко, О. С. Лістрова, О. О. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. Н. Е. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2018. - 68 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Філіпковська, Л.О. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці: навч. посіб./ Л.О. Філіпковська, В.Л. Петрик, Т.А. Клименко - Х.: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2013. - 141с.

 

Філіпковська, Л.О. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. до практ. занять / Л. О. Філіпковська ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2016.

 

Філіпковська, Л.О. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. / Л. О. Філіпковська, В. Л. Петрик, Т. А. Клименко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2013. - 141 c . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/

 

Філіпковська, Л.О. Інформаційні технології в управлінні виробництвом і збутом продукції : навч. посіб. до практ. занять / Л. О. Філіпковська, О. С. Лістрова, О. О. Воляк ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2017. - 54 с . - http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/