Маркетинг

МАРКЕТИНГ

Маркетинг – одна з найбільш актуальних спеціальностей, забезпечує швидкий кар’єрний ріст, творчу роботу, можливість реалізувати свою індивідуальність у розробці та реалізації маркетингової політики компанії. Навчання за спеціальністю «Маркетинг» дозволяє не тільки отримати належний рівень знань, навичок і вмінь, а й можливість креативно займатися улюбленою справою.

Маркетинг стосується таких аспектів діяльності підприємств, як дослідження існуючих та освоєння нових ринків і ринкових сегментів, розробка нових товарів, формування товарної, цінової і політики збуту, організація комунікації зі споживачами (реклама, PR (public relations), стимулювання збуту, direct marketing та ін.).

Маркетолог – це фахівець, який поєднує знання в області економіки, менеджменту, статистики, соціології та психології. Основне завдання маркетолога – з урахуванням реальних можливостей компанії в конкурентному середовищі домогтися отримання компанією своєї частки ринку, яка забезпечить максимальний прибуток.

Бакалавр з маркетингу може займатися створенням і просуванням бренду, робити пошукову оптимізацію сайтів, питаннями Інтернет-маркетингу, розробкою email та smm стратегій (просуванням у соціальних мережах), розробляти акції із стимулювання збуту, PR-кампанії, організовувати участь фірми у форумах та виставках, здійснювати моніторинг ринку, розробляти конкурентні стратегії фірми, працюючи на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та нефінансового сектору економіки, у консалтингових та маркетингових установах,  в органах державного управління,  у міжнародних та недержавних організаціях й установах.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ "МАРКЕТИНГ" (бакалавр)

 

 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ І ТРЕНІНГИ    

На кафедрі економіки і маркетингу впроваджена система сертифікації бакалаврів і фахівців з маркетингу, яку щорічно проводить Українська асоціація маркетингу (УАМ).
Сертифікація - це визначення кваліфікаційної придатності маркетологів шляхом складання кваліфікаційного іспиту на знання Міжнародного процесуального кодексу ICC / ESOMAR, стандартів якості маркетингових досліджень УАМ, на підтвердження практичних умінь в області маркетингової діяльності.  
Кращим студентам факультету  видають сертифікати УАМ, що дає їм можливість претендувати на отримання цікавої і більш високо оплачуваної роботи.  
На кафедрі постійно проводяться тренінги та семінари по передовим маркетинговим технологіям.