Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" магістратура

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Експертиза товарів та послуг»
(магістерсккий рівень)

Галузі знань: 07 «Управління та адміністрування».

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Освітня кваліфікація: Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кваліфікація в дипломі: Ступінь вищої освіти – магістр. Спеціальність – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма – «Експертиза товарів та послуг».

Об’єкти вивчення та діяльності: господарська діяльність із виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється суб'єктами господарювання з метою забезпечення їх ефективного управління і розвитку.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах.

Особливості освітньої програми: програма охоплює дисципліни, що передбачають поєднання теоретичних аспектів із практичними прикладами майбутньої діяльності, що дозволяє студентам набути необхідних навичок. Передбачена практика у галузевих торговельних та виробничих підприємствах. Програма орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних професіоналів з контролю якості продукції чи наукових співробітників в галузі підприємництва та торгівлі здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес- та експертизному середовищах. Формує професіоналів експертів з якості товарів та послуг, що володіють лідерськими якостями та здатні провадити інноваційні підходи з безперервного підвищення якості товарів та послуг в підприємницькій діяльності.

Ринок праці: випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Випускники можуть працювати на посадах:

 • фахівець із якості;
 • фахівець із сертифікації;
 • аудитор систем якості;
 • аудитор систем харчової безпеки;
 • менеджери (управителі) систем якості;
 • керівник з економічних питань на підприємстві;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарних ринків;
 • спеціаліст із ціноутворення (кошторисник);
 • директор департаменту продажів в оптовій і роздрібній торгівлі;
 • віце-президент з економіки;
 • фахівець з інвестицій та інновацій;
 • спеціаліст з консалтингу;
 • комерційний директор.
Запрошуємо одержати престижну спеціальність 076 (згідно правил прийому див.на сайті університету https://khai.edu

 

Ліцензійні обсяги для підготовки магістрів та матеріали фахового вступного іспиту


Спецальність

Освітня програма


Обсяг ліцензії

Форма навчання

Денна

Заочна

076

Експертиза товарів та поcлуг

Програма іспиту

    10

10

-

Телефон приймальної комісії факультету програмної інженерії та бізнесу +38 (057) 788-46-00

За детальною інформацією можна звернутись до нашого телеграм аккаунту, або скористайтеся формою зворотнього зв'язку.