«Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" бакалаврат»

• МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС
• МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Студенти, що навчаються за напрямом «Міжнародні економічні відносини», аналізують фактори зовнішнього і внутрішнього середовищ економічної діяльності суб’єктів господарювання, здійснюють маркетингові дослідження зарубіжних ринків, розробляють стратегії розвитку підприємств, вирішують обліково-аналітичні завдання по міжнародних комерційних операціях, здійснюють економічні розрахунки і обґрунтовують інноваційно-інвестиційні проекти, організовують, контролюють і координують виконання міжнародних контрактів.

Студентам надається можливість отримати ґрунтовні знання з міжнародної та світової економіки, міжнародних фінансів, маркетингу, міжнародного економічного права, оволодіти практичними методами управління зовнішньоекономічною діяльністю. Дуже велика увага приділяється вивченню іноземних мов. Кожен студент вивчає основну іноземну мову (англійська, німецька, французька) протягом чотирьох років. Крім того, студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» вивчають другу іноземну мову на третьому і четвертому курсах. Такий підхід до навчального процесу дозволяє підготувати справжніх сучасних фахівців, які зможуть самостійно і ефективно використовувати на практиці отримані знання, методи аналізу та управління міжнародним бізнесом.

Основний акцент при цьому робиться на різних аспектах і особливостях ринкового господарювання, ціноутворення, маркетингу та менеджменту, економічного аналізу і планування, інвестиційного та інноваційного проектування, приватизації та реструктуризації підприємств, оцінки якості та конкурентоспроможності продукції, обґрунтуванні економічної ефективності господарських рішень. 

Знання, набуті за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», дозволять випускникам обіймати посади в органах митної служби, працювати митними брокерами, в компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, в банках і страхових компаніях.

Основні посади: економіст у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, начальник відділу маркетингу зовнішньо-економічної діяльності підприємства, експерт із зовнішньоекономічних питань, аналітик з інвестицій, економіст, економіст з міжнародної торгівлі, керівник підрозділу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, керівник і фахівець у сфері валютного регулювання та контролю.

Огляд ринку праці випускників спеціальності "Міжнародні економічні відносини"